smahu správy

Nižná Olšava žije folklórom, ktorý šíri FS OLŠAVČAN

V rámci projektu Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc, č. CBC02/PSK-I/065, ktorý je spolufinancovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v obci značne prehĺbili aktivity. V obci Nižná Olšava sa začala intenzívne rozvíjať kultúra v oblasti folklóru založená na domácej folklórnej skupine „Olšavčan“.

Jednou z aktivít, ktorá značne ožila je pôsobenie FS Olšavčan, ktorý pozostáva z hudobnej a speváckej zložky. V súčasnosti má súbor 27 členov. Dramaturgia súboru je zameraná hlavne na východoslovenský región. Členmi súboru sú prevažne ženy a muži z obce, a čo je potešujúce aj mladé dievčatá a žiaci základných škôl. Súbor sa schádza pravidelne na skúškach pred verejnými vystúpeniami v obecnej sále. Vo svojej činnosti sa „Olšavčan“ od svojho vzniku zameriava na vyhľadávanie, zbieranie, uchovávanie, ľudových zvykov, piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti východoslovenského regiónu. Folklórny súbor „Olšavčan“ od svojho vzniku je charakteristický svojim nadšením, elánom a talentom. Kolektív svojou činnosťou, najmä vystúpeniami doma, v okolitých obciach i v zahraničí, prináša radosť a potešenie všetkým priaznivcom ľudového umenia.
Prvopočiatky folklórneho súboru „Olšavčan“ siahajú do roku 1985, kedy z iniciatívy jednotlivcov a vedenia Základnej školy vznikol folklórny tanečný súbor. Zakúpili sa prvé kroje za pomoci obce a FS sa skladal predovšetkým z tanečnej zložky, ktorú tvorili mladí Nižnoolšavčania. Tanečný folklórny súbor sa nepodarilo zachovať a tak vystúpenia súboru sa obmedzili len na obecné slávnosti a to bolo už za pôsobenia starostu obce Ing. Igora Madzina.
V roku 2007, začal súbor verejne vystupovať pri príležitosti 625. Výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zachovala sa však už len spevácka a hudobná zložka, ktorú organizačne zabezpečuje starosta obce. Zriaďovateľom FS je obec Nižná Olšava. Krojové i nástrojové vybavenie sa podarilo zabezpečiť vďaka financiám V rámci projektu „Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc. č. CBC02/PSK-I/065, ktorý je spolufinancovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Folklórny súbor „Olšavčan“, mal prvé zahraničné verejné vystúpenie v rámci svojho pôsobenia v meste Veľký Berezný a obci Vyshka v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, kde sa uskutočnil dvojdňový Regionálny festival ľudovej kultúry, plný výmeny skúseností, poznatkov a spoznávania samých seba, ľudových tradícií a remesiel a kde FS „Olšavčan“ preniesol časť tradícií, ľudového umenia a tvorivosti obce Nižná Olšava, nášho kraja, nášho Slovenska, za hranice našej vlasti. FS „Olšavčan“ sa okrem vystúpení na domácej pôde v obci pri rôznych kultúrnych podujatiach začal zúčastňovať aj na vystúpeniach v okolitých obciach regiónu.
Teraz sa FS „Olšavčan“ teší otvoreniu nového amfiteátra a zavedeniu tradície Regionálnych festivalov v obci. Pri príležitosti otvorenia novovytvoreného amfiteátra, ktorý bude dokončený a otvorený 31.7.2016 sa zaháji ďalšia etapa uchovávania, rozširovania a prezentácie kultúrneho a duchovného dedičstva našich predkov. Veríme, že prvým regionálnym festivalom konaným v obci Nižná Olšava, naštartujeme novú históriu a tradíciu propagácie a prezentácie folklóru v obci aj v regióne.
Nižná Olšava

redakcia | 29. 7. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 208x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou