smahu správy

Spojená škola vo Svidníku je najaktívnejšou „Včeľou školou“

Spojená škola vo Svidníku sa každoročne aktívne zapája do množstva rôznorodých súťaží, olympiád a projektov, v rámci ktorých spolupracuje s mnohými vedeckými a kultúrnymi inštitúciami. V školskom roku 2015/2016 sme okrem iných spolupracovali aj s občianskym združením kRaj, ktoré pôsobí ako environmentálna a vzdelávacia nezisková organizácia a je realizátorom viacerých projektov zameraných na zachovanie včelárstva, ochranu opeľovačov a všeobecnú osvetu občanov v tejto oblasti. Jeho členovia nám v tomto školskom roku predstavili svoj vzdelávací program „VČELIE ŠKOLY“. Prostredníctvom neho pozvali všetky školy na Slovensku k možnosti aktívne pomôcť včelám a všetkým ostatným opeľovačom. Naša škola sa s veľkým nadšením chopila tejto výzvy. Vzdelávací program prebiehal počas celého školského roka a naši žiaci v rámci neho celkovo absolvovali 15 aktivít. Z toho 8 zadaných a 7 vlastných, nami navrhnutých, aktivít. V priebehu ich plnenia sme sa dozvedeli množstvo informácii o živote včiel ako aj o ich obrovskom prínose pre našu planétu.
Jedným z cieľov našich aktivít bolo vyzdvihnúť opeľovanie ako nesmierne významný biologický proces, bez ktorého by bola ľudská populácia odkázaná na zánik, keďže len 10 % rastlín v prírode je opeľovaných bez asistencie opeľovačov z ríše hmyzu. Včelám, okrem opeľovania, vďačíme tiež za ich cenné produkty ako je med, vosk, propolis, materská kašička a včelí jed, ktoré majú veľmi prospešné a často liečivé účinky pre ľudský organizmus.
Pozornosť žiakov sme sústredili aj na fyzikálne a chemické vlastnosti medu a podľa zásad vyučovania Jána Amosa Komenského sme aj my zapojili do procesu vzdelávania všetky zmysly. Med, ktorý by mal byť zdravou súčasťou jedálnička každého človeka, a produkty, ktoré ho obsahujú sme tiež ponúkali žiakom aj v našom školskom bufete a jedálni a pripravili sme pre nich aj medové raňajky. Veľmi prínosnou bola návšteva včelára a súčasne predsedu Zväzu včelárov Slovenska pre Prešovský kraj, pána Gabriela Foťka. Súčasťou jeho návštevy na našej škole bola prednáška o význame včiel, ich ničení, ochrane a o včelích produktoch. Žiaci mali možnosť ochutnať a vyskúšať včelie produkty, ktoré nám pán Foťko sám doniesol. Žiaci našej školy poznajú členov včelej rodiny a ich jednotlivé úlohy, ktoré plnia v rámci včelieho spoločenstva. Na základe získaných poznatkov sme spolu pripravili dramatickú scénku o živote a význame včiel, ktorú žiaci predviedli svojim spolužiakom, rodičom a učiteľom pri príležitosti dňa matiek. Žiaci vytvorili aj mnoho kreatívnych výtvarných prác, pri ktorých zužitkovali svoje vedomosti o živote včiel a o vonkajšej a vnútornej stavbe ich tela. Pre včely, čmeliaky a rôzne iné významné opeľovače zhotovili spolu s pedagógmi príbytky, ktoré umiestnili v areáli školy. Vytvorili tiež náučné nástenky opisujúce život včiel a ich význam pre človeka aj celú prírodu, ktoré pravidelne dopĺňali o ďalšie podstatné informácie. Rovnako aktívni sme boli aj na podujatí Medový deň 2016, kde sme vystavovali naše výtvarné práce s tematikou včiel a včelárstva, s ktorými sme sa zúčastnili súťaže Medový štetec 2016 a tiež súťaže v zdobení medovníkov, kde sme vo svojej kategórii obhájili prvé miesto. Naši nadšení mladí včelári boli nielen pozornými poslucháčmi odborných výkladov, tiež sa aktívne zapájali do praktických cvičení v priebehu plnenia aktivít, ktoré sa im veľmi páčili. Zopakovali si doterajšie poznatky z danej oblasti, ktoré prehĺbili o množstvo nových informácií a zaujímavostí. So žiakmi sme tiež neraz diskutovali o tom ako sa vplyvom veľkého množstva nebezpečných chemických látok v ovzduší, vode a pôde, radiácii a mnohým ďalším negatívnym nástrahám našej pretechnizovanej doby a konzumnej spoločnosti, ktoré sú škodlivé pre všetky živé organizmy, počty včiel neustále znižujú. Ľudstvo si musí uvedomiť, čo je skutočne podstatné pre jeho prežitie a pre prežitie celej planéty. Aj takéto programy, ktoré prebiehajú na školách, prinášajú osvetu mladej generácii a snáď v budúcnosti prispejú k zvýšenej ochrane a rozširovaniu včelstiev ako aj k väčšiemu ceneniu neoceniteľných darov prírody.
Napokon naše včelie aktivity v rámci programu „Včelie školy“ dospeli koncom školského roka k úspešnému záveru. Občianske združenie kRaj ocenilo našu usilovnú prácu nielen titulom „Včelia škola“, ale aj ďalším špeciálnym ocenením. Súbežne s projektom prebiehala aj súťaž, v ktorej sa naša škola umiestnila na prvom mieste v rámci všetkých zapojených škôl ako „najaktívnejšia včelia škola“. Naši žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do tohto programu, získali účasť v programe „Jeden deň včelárom“, ktorého súčasťou je návšteva vzdelávacej včelnice v Liešnici. Túto výhru žiaci zužitkujú na začiatku budúceho školského roka. Výsledky našej práce nie sú poznateľné len na fotografiách, či školských nástenkách. To podstatné je zapísané v povedomí našich zverencov, ktorí svoje vedomosti využijú pre svoj vlastný úžitok aj pre prospech spoločnosti a celej našej planéty. Práve preto veríme, že naša práca má skutočne zmysel.
Mgr. Mária Kravcová

obrazok

redakcia | 22. 7. 2016 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 75x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou