smahu správy

Malá škola, veľké úspechy: Základná škola s materskou školou Bukovce

Z histórie
Obec Bukovce leží v Nízkych Beskydách na strednom toku Chotčianky. Vznikla v roku 1964 spojením Veľkých a Malých Bukoviec. Prvé písomné zmienky o týchto dvoch dedinkách rozdelených len riekou siahajú do dávnej minulosti. Veľké Bukovce sa spájajú s rokom 1379 a Malé Bukovce s rokom 1557.
Odkedy existovala v obci škola, záznamy nie sú. V kronike obce i školy sa píše, že do 1. 9. 1937 tu bola Gréckokatolícka ľudová škola, potom Štátna ruská ľudová škola s vyučovacím jazykom ruským, slovenský jazyk sa vyučoval iba 4 hodiny týždenne. Vyučovanie sa uskutočňovalo v dvoch budovách, nižšie ročníky v starej kamennej budove a vyššie ročníky v drevených domčekoch, tzv. barakoch. Do roku 1948 bola v Bukovciach Národná a Stredná škola, k ich zlúčeniu došlo v roku 1953 a škola dostala názov Osemročná stredná škola, riaditeľom bol pán Dudinský, ktorý tu ako učiteľ pôsobil od roku 1938 až do starobného dôchodku. V roku 1954 sa vyučovací jazyk zmenil na ukrajinský. V školskom roku 1961/62 na žiadosť rodičov dochádza k zmene vyučovacieho jazyka na slovenský. V rokoch 1974 – 1976 bola dobudovaná telocvičňa aj prístavba školskej jedálne a školskej družiny. V roku 1974 sa v priebehu dvoch mesiacov vybudovala prístavba školskej dielne. V roku 1997 bola budova školy splynofikovaná. V školskom roku 2002/03 bola v škole zriadená počítačová učebňa. Škola má aj odbornú učebňu fyziky a knižnicu. Najkrajšou a najzaujímavejšou časťou je nesporne „historická izba“ na vytvorení ktorej sa podieľali občania obce i širokého okolia. Za pomoc im aj touto cestou ďakujeme.
V súčasnosti je okolie školy plné zelene. Areál troch budov obklopujú ovocné stromy, kry a ihličnaté stromy. V hlavnej jednoposchodovej budove sa nachádza deväť tried, kabinety, zborovňa i riaditeľňa. Druhá dvojpodlažná budova má okrem školskej jedálne a kuchyne aj dve triedy, v ktorých je materská škola.
Počet žiakov v tejto škole nepresiahol číslo 200, najviac ich bolo v školskom roku 1966/67 a to 194. Za jej existencie prešli bránami stovky žiakov, desiatky učiteľov. Počas 50 rokov sa v škole vystriedali títo riaditelia: Donič, Dudinský, Halachán, Mulík, Spišák, Blicha. Dlhé obdobie tu pôsobili títo pedagógovia: Dudinská, Paličková, Lišková, Bugirová, Šlepecká, Stupáková, Mulíková, Grešlíková, Grešlík, Gornalová, Kačurová.
Škola sústavne dosahuje dobré výsledky v mimoškolskej činnosti a má dobré výsledky aj v uplatnení sa žiakov v ďalšom štúdiu a v živote. O tom, že na svoju základnú školu žiaci nezabúdajú, svedčí množstvo maturitných pozdravov a oznámení o promócii.
Pod vedením pedagógov žiaci dosahujú pekné umiestnenia na okresných, krajských súťažiach i celoštátnych súťažiach, v olympiádach z jednotlivých predmetov, v oblasti vlastnej výtvarnej i literárnej tvorby i športových súťažiach.
Aktuálny školský rok
V školskom roku 2015/2016 sa žiakom darilo nielen v predmetových olympiádach, ale aj v rôznych umeleckých, či športových súťažiach, za čo patrí veľká vďaka trpezlivým a zanieteným učiteľom.
Obvodné a krajské kolá:
Technická olympiáda kat B: 2. miesto Oliver Babinský, 3. miesto Zdeněk Fedák
Biologická olympiáda kat. C – projektová časť: 1. miesto Klára Mulíková s prácou: Celiakia, 2. miesto Klaudia Fedáková s prácou: Pes v osade. Obe dievčatá boli úspešné riešiteľky krajského kola. V prakticko-teoretickej časti sa úspešnými riešiteľmi stali Rastislav Homza a Jakub Bujdoš.
Biologická olympiáda kat. D – projektová časť: 1. miesto Angelika Marcinčáková s prácou: Orchidea. V teoreticko-praktickej časti získal 1. miesto Oliver Babinský. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Dominika Zajacová a Juliána Muliková.
Biologická olympiáda kat. E – odbornosť botanika: 1. miesto Daniela Kocáková, 2. miesto Dominika Zajacová, ktorá sa stala aj úspešnou riešiteľkou krajského kola. V odbornosti geológia 3. miesto Šimon Harvilko, v odbornosti zoológia sa úspešnými riešiteľkami stali Juliána Muliková a Klára Mulíková.
Geografická olympiáda: 3. miesto Daniela Kocáková
Dejepisná olympiáda: 3. miesto Daniela Kocáková
Matematická olympiáda: úspešní riešitelia: Juliána Muliková, Šimon Harvilko
Chemická olympiáda: úspešní riešitelia: Jakub Bujdoš, Klára Mulíková, Rastislav Homza
Pravopisná olympiáda: úspešná riešiteľka: Daniela Kocáková
Olympiáda z anglického jazyka: úspešný riešiteľ: Rastislav Homza
Európa v škole – literárna časť: 2. miesto Nikolas Choma (3. ročník), 2. miesto Juliána Muliková (6. ročník), 1. miesto: Daniela Kocáková (7. ročník), 2. miesto Rastislav Homza (9. ročník)
Európa v škole – výtvarná časť: 2. miesto Dominik Kovč, 2. miesto Saša Kurejová a 3. miesto Natália Bučková (3. ročník), 2. miesto Samuel Fedák st. (4. ročník), 1. miesto Alexandra Paličková, 1. miesto Angelika Marcinčáková (5. ročník), 2. miesto Zdeněk Fedák (7. ročník), 2. miesto Iveta Goroľová (7. ročník), 1. miesto Lukáš Eštok (9. ročník). Víťazi kategórií sa zúčastnili aj celoštátneho kola.
Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž: 3. miesto Nikolas Choma (1. stupeň), 3. miesto Karolína Bujdošová (2. stupeň)
Rozprávkové vretienko – recitačná súťaž: 3. miesto Karolína Bujdošová
Plenér F. Veselého – výtvarná súťaž: 3. miesto Adam Hančák
Vesmír očami detí – výtvarná súťaž: 1. miesto Nikolas Choma, účastník celoštátneho kola
Včely a včelári očami detí – výtvarná súťaž: 3. miesto Martin Fedák, Čestné uznanie za priestorovú prácu: žiaci ŠKD
Chráňme lesnú zver – výtvarná súťaž: 1. miesto Zdeněk Fedák, 3. miesto Štefan Fedák
„Moje NIE zlu“ – krajská výtvarná súťaž: 3. miesto Zdeněk Fedák, čestné uznanie: Štefan Fedák
Rómsky talent – spev: Laureát súťaže: Romano Trio (Klaudia Fedáková, Katrina Kurejová, Iveta Goroľová), v bronzovom pásme sa umiestnila Štefánia Fedáková
Rómsky talent – tanec: Strieborné pásmo: Lukáš Eštok, Milan Eštok, Nikolas Choma, Samuel Fedák ml., Klaudia Fedáková, Katrina Kurejová
Šach – žiacka šachová liga: 3. miesto Družstvo, 2. miesto Daniela Kocáková, 3.miesto Angelika Marcinčáková, 3. miesto Adrián Choma, 3. miesto Nikolas Choma – jednotlivci
Šach obvodné kolo: 3. miesto Daniela Kocáková, absolvovala aj krajské kolo
Florbal: 2. miesto Dievčatá
Divadelné Košice – súťažná prehliadka divadelných súborov. Naši žiaci s hrou Juliána – kráľovná Zeme získali 3. miesto. Očarili však divadelných odborníkov natoľko, že si odniesli aj Cenu Matice Slovenskej.
Projekt indicko-slovenskej spolupráce (pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí): Čestné uznanie: Alexandra Paličková
Celoštátne kolá:
Liečivé rastliny – súťaž zameraná na poznávanie a používanie najznámejších liečivých rastlín a ich čajov. Uskutočnila sa v Bratislave v sídle Iuventy. Úspešnými riešiteľmi sa stali Adrián Choma a Alexandra Paličková.
Hravo, ži zdravo – celoštátna súťaž pre žiakov ZŠ zameraná na zdravú výživu: 3. miesto žiaci 5. ročníka
Iné aktivity školy
V škole sa osobnosť žiakov buduje aj rôznymi aktivitami a projektmi napr. Týždeň pre Zem, Deň Zeme, Deň vody, Týždeň boja proti drogám, Deň bez cigarety, Zdravá strava, Deň mlieka, Bocianí deň, Ochrana prírody, Poznajme svoje okolie, Pasovanie prvákov, Deň narcisov, Biela pastelka, Záložka spája školy, Noc v knižnici, Jesenné zvyky, Olympijský deň, karneval a podobne. Žiaci pravidelne chystajú aj program pre svojich rodičov a starých rodičov – Deň matiek, Deň úcty k starším, Posedenie pri jedličke.
Najobľúbenejšie sú samozrejme exkurzie a poznávacie zájazdy. V tomto školskom roku si žiaci vyskúšali, aké je to byť jaskyniarom, keď sa zúčastnili „prieskumu“ Zlej diery pri Lipovciach, exkurzie do botanickej záhrady v Košiciach, v závere roka starší žiaci absolvovali aj výlet do Bratislavy. Samozrejmosťou sú aj každoročné divadelné a kino predstavenia. A mnoho, mnoho ďalších aktivít…
Naša škola bola, je a bude tou inštitúciou, ktorá nadväzuje na základy, čo dieťa získava od rodičov a tieto tvorivo a cieľavedome rozvíja tak, aby sa z malého dieťaťa stal postupne plnohodnotný človek schopný rozvíjať na základe získaných poznatkov v škole svoju osobnosť, formovať novú rodinu a vychovávať svojich následníkov.
-b-

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok

redakcia | 8. 7. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 148x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou