smahu správy

Požiadavka na poslanecký prieskum

Telovýchovná jednota Slávia Stropkov žiada mestské zastupiteľstvo o poslanecký prieskum z dôvodov nedoriešených vzťahov mesta a Telovýchovnej jednoty Slávia pri majetko-právnom vysporiadaní, za účelom vzniku neziskovej organizácie, problémov odstránenia chýb a prevádzkovania prímestskej oddychovej zóny. Pri nástupe nového vedenia sme primátorovi mesta JUDr. Ondrejovi Brendzovi dňa 16.12.2014 predložili rozsiahly materiál v ktorom sme uviedli čo predchádzajúce vedenia mesta neurobili, a čo je potrebné dokončiť a nové začať.

Ponúkli sme mu ďalšiu spoluprácu pri riešení prevádzky areálu a jeho ďalšom rozvoji podľa nášho návrhu z roku 2008. Nestalo sa tak. Vyvrcholením jeho spolupráce z telovýchovnou jednotou bolo hodnotenie pána primátora v Stropkovskom spektre dňa 23.5.2016, kde škandalóznym a nepravdivým spôsobom znevážil päťdesiatročnú prácu telovýchovnej jednoty, jej vedúcich funkcionárov a mnohých občanov podieľajúcich sa na tvorivej a záslužnej práci pre šport a budovanie podmienok pre jeho uskutočňovanie. Aj z toho dôvodu žiadame o poslanecký prieskum, aby si poslanci MsZ overili skutočnosti uvedené v článku a pravdivosť našej konkrétnej odpovede na jeho hodnotenie spolupráce mesta a Telovýchovnej jednoty Slávia Stropkov dňa 30.5.2016. Počas päťdesiatročnej činnosti sme vždy spolupracovali s mestom pri rozvoji našej činnosti, predovšetkým pri budovaní športových zariadení. Až do dnešných dní, keď nám vedenie mesta ponúka spoluprácu spôsobom „ak však Telovýchovná jednota Slávia nemá peniaze na prevádzku areálu, nech zverený majetok vráti“. Ponúka nám spoluprácu „rešpektovaním nových pravidiel nastavených samosprávou“, to je diktát! Ani jeden z predsedov MNV a primátorov MsÚ mesta Stropkov v našej doterajšej činnosti takú spoluprácu neponúkol. Vždy sme našli podporu a pochopenie, pomohli nám. Dnes, keď v päťdesiatročnej činnosti je nám najhoršie, mesto nám nepomáha, ale likviduje a chce diktovať. Aj napriek tomu sa o areál dennodenne poctivo staráme k plnej spokojnosti návštevníkov, ktorí čoraz vo väčšom počte areál navštevujú, aj napriek tomu, že ulica Pod vlekom je plná výtlkov, neosvetlená a so zarastenými krajnicami. Žiadame preto MsZ o poslanecký prieskum, aj keď nám neprislúcha určovať jeho program, dôvody sme uviedli v liste.
Valentín Smolko

redakcia | 24. 6. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 225x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou