smahu správy

Prímestská rekreačná zóna Pod vlekom

15. apríla 2014 bol primátorom mesta MUDr. Petrom Obrimčákom podpísaný Štatút prímestskej zóny Mesta Stropkov „Pod vlekom“. Z rozhovorov s návštevníkmi areálu Pod vlekom skoro nikto nevie, čo je to vlastne štatút. Ten nebol nikdy v plnom znení nikde zverejnený, aj keď taký dôležitý dokument mal byť schválený poslancami mestského zastupiteľstva a publikovaný v tlači a internetovej stránke mesta.

Takýto predpis sa vydáva v záujme zabezpečenia rozvoja oddychovej zóny a vytváranie priaznivých podmienok pre rozšírenie cestovného ruchu. Súčasne sa sleduje cieľ zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti osôb a majetku, ako aj vymedzenia vzťahov všetkých zainteresovaných účastníkov pôsobiacich v zóne. V článku 2 odstavec 4 sa píše, že prevádzkovateľom Prímestskej oddychovej zóny mesta Stropkov „Pod vlekom“ je mesto Stropkov. Nechcem rozpisovať podrobne ostatné články Štatútu, ktoré prikazujú, ako sa má návštevník v zóne správať. Určuje zásady prevádzky športovísk a rekreačných objektov, pohyb a parkovanie dopravných prostriedkov a nepovolené činnosti. Pýtam sa, odkiaľ to má návštevník vedieť? Do dnešných dní, okrem troch prevádzkových poriadkov, ktoré spracovala TJ Slávia, nie je v zóne žiadne príkazové a zákazové označenie, označenie jednotlivých objektov (orientačná mapa) a zverejnený predpis ako sa má návštevník v zóne správať. Nie sú určené hranice zóny. V štatúte sú menované len objekty, ktoré ju tvoria. Ako má návštevník vedieť, kedy je v zóne a kedy vo voľnej prírode? Oddychovo-rekreačné zariadenia sú obyčajne oplotené so vstupnou bránou. Od 1. júla 2000 som každý deň v areáli Pod vlekom v priemere deväť hodín. Mám skúsenosti ako sa návštevníci príchodom do areálu, imaginárne ohraničeného, správajú. Je veľa takých návštevníkov, ktorí si myslia, že si môžu robiť, čo chcú (parkovať na tráve, umývať autá na parkovisku, rozložiť oheň, kde sa im zapáči atď). Po odchode zanechajú „potopu“ odpadkov. Sústavným upozorňovaním a dohováraním, je priestupkov menej. Problémom sú mladí motorizovaní návštevníci v neskorých večerných a nočných hodinách, ktorí po sebe nechávajú spúšť odpadkov. Veľkým problémom sú motocyklisti na motocykloch a štvorkolkách. Jazdia po zjazdovkách, lesných cestách a v posledných rokoch aj po cyklodráhach pre deti. Betónová plocha slúži na parkovanie a na „školu šmyku“. Jej znečisťovanie odpadom je zarážajúce. Je ešte stále dosť návštevníkov, ktorí pri návšteve zóny si myslia, že si môžu robiť, čo chcú. Mnoho návštevníkov nám závidí, že v blízkosti mesta je ozajstná oáza oddychu v peknom, ale ešte malom lesoparku, ktorý sa snažíme postupne rozširovať a zveľaďovať. Mnoho rodinných stretnutí organizovaných skupín zo závodov a inštitúcií , každoročne využíva areál na športovo-rekreačné stretnutia. Spokojnosť vyjadrujú aj ubytovaní v turistickej ubytovni, najmä robotníci, ktorí oceňujú pekné a tiché prostredie. Títo návštevníci sa dokážu aj primerane správať a rešpektujú poučenia, ktoré im vedúci TU dá. Návštevnosť na dlhodobejšie pobyty klesá, vytratila sa zahraničná klientela a preto areál slúži predovšetkým obyvateľom mesta a okolia, školám a voľnému turizmu. Týmto príspevkom apelujem predovšetkým na domácich návštevníkov. Pri vstupe do areálu sa správajte tak, ako sa na slušných návštevníkov patrí. Poučte svoje deti, ako sa majú správať v prírode. Ak prídete do areálu so svojimi ratolesťami, nedovoľte im, aby skákali po lavičkách a stoloch, netrhali a ničili zeleň, nepoškodzovali oplotenie ihrísk, neodhadzovali odpadky, kam sa im zachce. TJ Slávia nie je „dobročinný ústav“. Či sa to niektorým návštevníkom páči alebo nie, budú sa schválené poplatky vyberať za ubytovanie, nájom priestorov, za použite ohnísk v areáli. Ak ich chcete využívať, je potrebné si ich objednať. Za použitie ihrísk (multifunkčného, trávnatej plochy a detského ihriska) sa do roku 2018 poplatky nevyberajú. Z poplatkov sa hradia náklady na kosenie, elektrinu, vodu a prevádzkovú údržbu areálu. Prímestská oddychová zóna nie je ukončená. V roku 2008 TJ Slávia predložila komplexný plán výstavby. Od záhradkárskej osady až po rybníky v Bokši a na východných svahoch Ondavskej vrchoviny. Navrhované sú vodná plocha, turistický chodník s rybníkom, úpravy studničiek, kyslíková dráha pre dospelých a deti, východný svah vrchoviny na horskú cyklodráhu a turistické chodníky. Najskôr je však potrebné ukončiť súčasný stav zóny podľa štatútu, ako píšem v úvode príspevku. Ukončime a chráňme si to, čo už existuje. Aj keď TJ Slávia má od roku 1994 areál v prenájme, garantom ďalšej výstavby a dohadovania súčasného stavu by malo byť mesto Stropkov. Na škodu veci tak to mu nie je . Každé nové vedenie mesta nasľubovalo „hory doly“ a efekt ich sľubov sa po voľbách vytratil. Po „slávnostnom“ otvorení dňa 8. júna 2014 sa neurobilo nič preto, aby sa odstránili nedorobky a závady z ukončenia ihrísk, detského ihriska a prístrešku. Chýbajú informačné pútače, aby návštevníci vedeli, do akého areálu vstúpili a ako sa tam majú správať. Ostáva napísať, že v štatúte sa píše, že prevádzkovateľom je mesto. Každý deň si kladiem otázku, ako sa mesto o zónu stará. TJ Slávia si svoje povinnosti plní po celý rok. Objekty a voľné plochy pre návštevníkov si udržiavame každý deň, pretože návštevnosť v letných mesiacoch je uspokojivá, najmä počas víkendov. Mimo areálu sú k dispozícii dve ohniská a rozšírili sa aj trávnaté plochy na oddych. Vážení návštevníci, považoval som za nutné vysvetliť vám, , čo vlastne je Prímestská rekreačná zóna. Pri svojej návšteve si či chcete alebo nie, či sa Vám páči alebo nie, správať tak, ako je napísané a verím, že mesto Stropkov doplní areál označením, čo je povolené a čo zakázané, ešte v tejto sezóne. Pozývame Vás, Stropkovčania, do prekrásneho lona prírody, do prostredia, kde sa môžete športovo vyžiť a oddýchnuť si.
Valentín Smolko

redakcia | 17. 6. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 2062x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1]
IVR 17. 6. 2016 o 14.09 hod. IP: 80.154.98.XXX

co tak umiestnit par kosov na odpadky a nie vyberat poplatky za opekanie? ;-)

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou