smahu správy

Stropkovská klavírna jar 2016

Dňa 24. mája 2016 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Františka Veselého konal 10. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri Stropkovská klavírna jar. Do súťaže sa zapojilo 10 škôl z východoslovenského regiónu. Tento ročník bol výnimočný tým, že sa do súťaže zapojili aj súťažiaci z poľského mesta Ropczyce. V úvode súťaže moderátorka privítala všetkých súťažiacich, vedúceho odboru školstva a kultúry mesta Stropkov Mgr. Tibora Kubičku, riaditeľa Szkoly Muzycznej v Ropczyciach Mgr. Janusza Wojnarowskiego, riaditeľku ZUŠ F. Veselého v Stropkove PaedDr. Miroslavu Prusákovú. Vzácnym hosťom súťaže bola predsedníčka poroty profesorka Konzervatória v Košiciach Mgr. art. Viola Samborska. Ďalšími členmi poroty boli pani učiteľka hry na klavíri zo Szkoly muzycznej v Ropczyciach Dominika Serafinska a pani učiteľka hry na klavíri zo ZUŠ v Lipanoch Mgr. art. Jana Višňovská.
Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich vo veku od 9 do 17 rokov, ktorí boli rozdelení do štyroch súťažných kategórií. Súťažiaci boli umiestnení do pásiem – zlatého, strieborného a bronzového. Našu Základnú umeleckú školu F. Veselého v Stropkove reprezentovali:
Estera Gumanová (Drahomíra Stašková, DiS.art.) – bronzové pásmo, Alex Gombita (PaedDr. Miroslava Prusáková) – strieborné pásmo, Marcel Perát (Drahomíra Stašková, DiS.art.) – strieborné pásmo, Lucia Perátová (Drahomíra Stašková, DiS.art.) – bronzové pásmo, Natália Gondeková (Mgr. Simona Petričková) – bronzové pásmo, Lívia Ducárová (Drahomíra Stašková, DiS.art.) – bronzové pásmo, Adam Bujdoš (Mgr. Natália Čepová) – strieborné pásmo. Veľká vďaka patrí učiteľkám našej školy, ktoré pripravovali svojich žiakov do tejto súťaže.
Predsedníčka poroty Mgr. art. Viola Samborska zhodnotila úroveň tohtoročnej súťaže ako veľmi dobrú. Ako povedala: „Z tejto súťaže hodnotím, že je mnoho mladých talentovaných klaviristov, avšak je mi ľúto, že svoj talent nerozvíjajú v ďalšom štúdiu na konzervatóriách.“ Na záver pripomenula riaditeľka ZUŠ F. Veselého v Stropkove, že cieľom tejto súťaže je posilniť kladný vzťah ku klavírnemu umeniu, jeho kráse, pretože hudba je významným prostriedkom harmonizácie osobnosti, rozvíja schopnosť empatie, vnímania, prežívania, tolerancie a spolupráce. Prítomným pedagógom, žiakom, porote a organizátorom sa poďakovala za úspešný priebeh, jej vyhodnotenie a slávnostné ukončenie. Oceneným súťažiacim srdečne zablahoželala k úspechu a popriala veľa tvorivých síl, elánu a chuti zapojiť sa do ďalších ročníkov tejto súťaže.
ZUŠ F. Veselého

obrazok

redakcia | 8. 6. 2016 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 101x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou