smahu správy

Čo je biologická olympiáda

obrazokBiologická olympiáda je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov základných a stredných škôl. Je založená na systematickej práci s talentovanými žiakmi. Učitelia biológie ju využívajú ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok na prehlbovanie a rozširovanie vedomosti, zručnosti a návykov žiakov z biológie. O túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove, je v našom okrese pomerne veľký záujem. Pravidelne sa jej zúčastňujú mestské školy, ale aj žiaci z Bukoviec a Havaja.

Vo februári sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili kategórie C, ktorá pozostáva z teoreticko-praktickej (vedomostný test a laboratórna úloha) a projektovej časti. V druhej spomínanej časti žiak napíše prácu z vlastného pozorovania v rozsahu 3–5 strán a k nej vyrobí aj plagát. Svoju prácu potom obhajuje pred komisiou. Prvé miesto v uvedenej kategórii v teoreticko-praktickej časti získala Kristína Vageľová z Havaja, na druhom mieste bola žiačka zo ZŠ na ulici Mlynskej Karin Luberdová, a diplom za tretie miesto si odniesol Eduard Paňko z CZŠ v Stropkove. V projektovej časti boli výsledky nasledovné: 1. miesto Klára Mulíková, 2. miesto Klaudia Fedáková, obe z Bukoviec, 3. miesto Anastasia Bobáková žiačka ZŠ na ulici Hrnčiarskej v Stropkove. Prví dvaja v oboch kategóriách náš okres úspešne reprezentovali na krajskom kole v Prešove. Najúspešnejšia z nich bola Karin Luberdová, ktorá získala aj na krajskom kole 2. miesto.
Kategória D je rovnaký typ olympiády, je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka a pravidelne sa jej žiaci zúčastňujú v polovici mája. V teoreticko-praktickej časti si prvenstvo odniesol Oliver Babinský z Bukoviec, 2. miesto získala Margaréta Renčková a 3. miesto Annamária Polačková obe z CZŠ Stropkov. V projektovej časti porota udelila prvenstvo žiačke z MŠ a ZŠ Bukovce Angelike Marcinčákovej, 2. miesto Oliverovi Reiterovi ZŠ Mlynská SP a 3. miesto Zuzane Gondekovej CZŠ Stropkov.
Trocha podrobnejšie spoznať rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín umožňuje Biologická olympiáda – kategória E. V tejto kategórii môžu súťažiť žiaci 5. – 9. ročníka. Súťaži sa v troch odbornostiach – botanika, zoológia a geológia. Súťažiaci sa musia naučiť poznávať 50 druhov predpísaných rastlín a živočíchov, poznať ich slovenský aj vedecký názov. Okrem toho sa účastníci naučia pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov vo svojom okolí a predložia to vo forme zbierky (herbára). V odbornosti geológia žiak musí ovládať 50 hornín, minerálov a skamenelín, poznať lokality výskytu systematické zaradenie, názov geologického pásma a pri mineráloch aj chemický vzorec. Ako praktickú úlohu predloží žiak záznam z geologického odkryvu. Aby sa na takúto súťaž pripravili, potrebujú veľa času stráviť v prírode. Ale aj o takúto náročnú olympiádu je v našom okrese veľký záujem. V tomto šk. roku sa 12. apríla v priestoroch CZŠ Stropkov zišlo 33 žiakov z nášho a svidníckeho okresu.
V odborností botanika zvíťazila Daniela Kocáková z MŠ a ZŠ Bukovce, žiačka Dominika Zajacová z tej istej školy obsadila 3. miesto. Na 2. mieste bol Viktor Mačuga zo ZŠ Konštantínova Stropkov.
Prvenstvo za odbornosť zoológia získal Samuel Jobko ZŠ Konštantínova, SP. 2. miesto si vybojovala Zuzana Čintalová ZŠ Mlynská, Stropkov a na 3. mieste bol Henrich Čeledinský ZŠ Konštantínova Stropkov.
Víťazkou v odbornosti geológia bola Ingrid Bokšanská CZŠ Stropkov. Lívia Andrejovská ZŠ Mlynská, Stropkov získala 2. miesto a 3. miesto patrilo Šimonovi Harvilkovi ZŠ s MŠ Bukovce.
Naši žiaci sa aj na krajskom kole stali úspešnými riešiteľmi. Výborné tretie miesto v geológii získala Lívia Andrejovská.
Biologická olympiáda je veľmi náročná, blahoželáme naozaj nielen víťazom, ale všetkým úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalší rok.
-gš-

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

redakcia | 8. 6. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 126x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou