smahu správy

50 rokov Telovýchovnej jednoty Slávia Stropkov

3. januára 1966 bola z iniciatívy člena predsedníctva OVČSTV v Bardejove, majstra športu v ľahkej atletike a reprezentanta ČSSR v skoku do výšky Vladimíra Savčinského a riaditeľa DPaM Stropkov Alexandra Soóša a riaditeľa Gymnázia Stropkov Valentína Smolka založená pri DPaM a Gymnáziu v Stropkove TJ Slávia Stropkov. V Stropkove v tom čase bola TJ Tesla Stropkov, ktorá sa venovala predovšetkým futbalu, volejbalu, turistike a šachu v prevažnej miere pre dospelých. Zakladajúcim členom TJ Slávia išlo aj o to, aby sa v meste a okolí organizovala a venovala športovej činnosti najmä mládež a to v športoch, ktoré v rámci športových hier zabezpečovali školy za pomoci telovýchovných orgánov.

Preto postupne už pri vzniku boli založené oddiely hádzanej, stolného tenisu, ľahkej atletiky, basketbalu a kulturistiky. Tieto vznikli z krúžkov pri DPaM a školách. Postupne, ako sa rozrastala členská základňa, vznikali oddiely lyžovania, šachu, tenisu, vodného lyžovania, hokeja, silovej kulturistky a krasokorčuľovania. Odbor turistiky dospelých sa venoval najmä mládeži v tzv. odboroch TOM. Už od vzniku TJ Slávia, v úzkej spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy a rodičmi sa rozrastala aj členská základňa, skvalitňoval sa tréningový proces, žiaci a študenti nesúťažili len v rámci ŠHM, ale aj oddiely TJ začali súťažiť v dlhodobých okresných a krajských športových súťažiach. Takto sa začal napĺňať hlavný cieľ, ktorý sme si dali pri vzniku TJ. Už pri založení TJ sme si boli vedomí, že ak chceme úspešne športovo rásť, musíme vytvárať preto aj materiálno technické podmienky. V tom čase bola v Stropkove jedna malá telocvičňa na JSŠ a dve antukové volejbalové ihriská a futbalový štadión so škvárovou ľahkoatletickou dráhou. Pre rozvoj športu to bolo málo. Preto od samého začiatku našej činnosti sme začali budovať ihriská a priestory pre naše športové oddiely. Antukové ihrisko na volejbal sme rozšírili a vybudovali JSŠ (dnes I. ZŠ) hádzanárske ihrisko, plochu na skok do diaľky a výšky, zriadila sa posilňovňa pre oddiel kulturistiky pri DPaM, pre stolný tenis sa využili priestranné chodby školy. Tréningový proces prebiehal aj v telocvični školy, ktorá bola od rána do neskorých večerných hodín v prevádzke najmä v zimných mesiacoch. Iniciátorom plánov, čo by sme mali vybudovať, ale najmä to, že ak to dokázali niekde inde, prečo by sme to nedokázali a nemali aj v Stropkove, bol tajomník TJ a riaditeľ DPaM Alexander Soóš. Tak sme začali už v roku 1968 budovať chatovú základňu pre vodné športy na priehrade Domaša – Valkov. Bola to jedna z prvých na priehrade. V roku 1967 sa začali prípravy na výstavbu lyžiarskeho areálu s vlekom a zjazdovkou. Po zabezpečení finančných prostriedkov z Výboru SNR pre cestovný ruch v Bratislave, sme v roku 1969 v decembri dali vlek VL500–1 do prevádzky ako prvú stavbu vznikajúceho lyžiarskeho areálu. Ten sa postupne rozširoval o ďalšie objekty ako Skiklub, chatu Skalka, turistickú ubytovňu, umelý lyžiarsky svah s vlekom Tatrapoma S, ďalšiu zjazdovku, strojovňu lyž. vleku a skokanský mostík P 20. Pre hádzanú sme vybudovali hádzanársky areál, s cementoasfaltovým povrchom ihriska a sociálnym zariadením, ktorý na tú dobu nám závideli aj ligové mužstvá na Slovensku. Svojpomocne sme pre oddiel tenisu vybudovali tenisové ihriská pri letnom kúpalisku. Kulturisti sa postupne presťahovali do jednej toho času najmodernejšej posilňovne vo východoslovenskom kraji. Výstavba spomínaných objektov prebiehala od roku 1968 do roku 1987, kedy bola daná do prevádzky turistická ubytovňa v lyžiarskom areáli. Celková hodnota vytvoreného diela bola 4 80 600 korún. Je potrebné vysoko oceniť prácu výboru a členov TJ, ktorú za tie roky aj napriek neprajníkom a nedôvere, že to všetko sa môže zrealizovať, sme dokázali a do dnešných dní dokazujeme, že sa to dalo, samozrejme za finančnej pomoci štátnych orgánov, telovýchovy a cestovného ruchu, mesta a brigádnickej práce obyvateľov mesta, podnikov a organizácií, ktorí takto vytvorili hodnotné dielo a dobré podmienky pre výkonných športovcov a pre šport pre všetkých. Pre zhoršujúce sa podmienky na lyžovanie, nedostatok snehu a skracovanie prevádzky lyžiarskych vlekov sme sa v roku 2000 rozhodli rozšíriť areál o športové objekty pre letné športy. Začalo sa s výstavbou trávnatej plochy pre futbal, trávnatého ihriska pre tenis a volejbal, cyklodráhy pre deti. Pre voľnú turistiku a oddych sa upravili voľné trávnaté plochy s dvoma ohniskami. V roku 2008 TJ Slávia spracovala plán rozšírenia lyžiarskeho areálu na prímestskú oddychovú zónu. Tento bol predložený mestskému úradu. Obsahoval ďalšie objekty, napr. vodnú plochu, prepojenie zóny turistickým chodníkom s rybníkmi Bokša, kyslíkovú dráhu pre dospelých a deti, turistický chodník na východnom svahu Ondavskej vrchoviny. Žiaľ, tento návrh mesto neprejednalo do dnešných dní a výstavba rozostavaných objektov až do roku 2013 stagnovala. Finančné prostriedky na budovanie ihrísk zabezpečila TJ Slávia zo štátnych fondov, nadácií a telovýchovy v celkovej sume 837 000 korún. Projektovú dokumentáciu, výstavbu a ostatné organizačné práce zabezpečovali členovia výboru TJ. Mesto vstúpilo do dostavby rozostavaných ihrísk až v roku 2013, keď zabezpečilo finančné prostriedky z fondov EÚ. Dokončila sa výstavba multifunkčného ihriska, trávnatej plochy pre futbal, ako aj nový objekt, detské ihrisko a prístrešok nad ohniskom. Vyradenému lyžiarskemu vleku VL 500–1, hlavná časť pôvodného lyžiarskeho areálu s dvoma zjazdovkami prestala existovať. Pre činnosť lyžiarov ostal umelý svah s vlekom Tatrapoma S. Nakoľko sa zmenil profil trasy Pod vlekom odstránením násypu na časti trasy vleku, bolo potrebné pristúpiť k rekonštrukcii vleku. TJ Slávia v súčasnej dobe nemá finančné prostriedky na rozšírenie areálu a Mesto finančné prostriedky už dlhodobo neplánuje. Keď sa v roku 1994 zrušil zákonom 278/1993 z.z. štatút „trvalého užívania“ a športové zariadenia vybudované v akcii Z prešli do užívania miest a obcí, Mesto Stropkov dňa 1. apríla 1994 uzatvorilo s TJ Slávia zmluvu o nájme a TJ na jej základe spravuje majetok Mesta a vlastný majetok v areáli do dnešných dní. V súčasnosti prebieha majetko-finančné vysporiadanie medzi Mestom a TJ hľadá model prevádzky, dnes už prímestskej oddychovej zóny za účelom vytvorenia neziskovej organizácie alebo inej formy prevádzkovania. Za 50 rokov činnosti TJ Slávia vytvorila dielo, ktoré ešte nie je ukončené. Sú to roky každodennej práce, tvorivej a zodpovednej. Ak by sa areál Pod vlekom dobudoval podľa našich predstáv, stal by sa aj dominantou mesta na aktívny oddych a športové vyžitie. Pri bilancovaní našej činnosti konštatujeme, že úlohu, ktorú sme si dali pri založení TJ pre vytváranie technicko-materiálnych podmienok sme splnili a napĺňame do dnešných dní. 50 rokov života TJ Slávia je viac ako pol života človeka. Sú to roky každodennej práce, dobrovoľnej, nie pre seba, ale pre iných. TJ vznikla najmä pre mladých. V jednotlivých oddieloch pod vedením trénerov sa cez prípravky žiakov a dorast pripravovali desiatky až stovky mladých adeptov športu na súťaže miestne, okresné, krajské až republikové. Ako začínali a ako sa im darilo, to je druhá hlavná kapitola činnosti TJ Slávia. O tom nabudúce.
Valentín Smolko

redakcia | 25. 5. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 207x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou