smahu správy

Vyriešiť nejasné vzťahy Pod vlekom sa mesto snaží riešiť už vyše desaťročie

„Na dohodu treba vždy dvoch“

Problematika prímestskej rekreačnej zóny pod vlekom nám nie je ľahostajná. A treba povedať, že snahu riešiť nejasné zmluvné vzťahy medzi mestom a TJ Slávia mali aj moji predchodcovia. Na rokovanie je však potrebná ústretovosť a snaha viesť dialóg oboch partnerov a po vyše roku vo funkcii môžem skonštatovať, že komunikácia s predstaviteľmi TJ Slávia je časovo a argumentačne veľmi náročná.

Problémom sa v uplynulých zhruba desiatich rokoch zaoberali minimálne tri komisie zložené z terajších i predchádzajúcich poslancov zastupiteľstva i zamestnancov MsÚ, to všetko pod dohľadom mojich predchodcov. Všetky snahy o kompromis sa však opakovane zastavili v rovnakom bode – pri nepochopiteľných nárokoch TJ Slávia o finančné vysporiadanie, kedy by sa mesto stalo ich dlžníkom. Samospráva má „pod vlekom“ majetok v hodnote niekoľko stotisíc eur, ktorý v roku 1994 dostala do bezplatného užívania TJ Slávia. V tom čase to bola organizácia desaťročia združujúca stovky mladých športovcov vo viacerých oddieloch, od turistiky, cez lyžovanie až po hokej a mohli sa pýšiť viacerými úspechmi. Je namieste položiť si otázku, kde sa nachádza TJ Slávia dnes? Jednotlivé oddiely buď zanikli alebo sa osamostatnili a v súčasnosti je de facto jediným predmetom činnosti TJ správa (z väčšej časti cudzieho) majetku. Podstatou fungovania telovýchovných jednôt by však malo byť predovšetkým združovanie a organizácia športovcov. Toto nám dnes v činnosti TJ Slávia chýba. V žiadnom prípade nepopierame zásluhy TJ na zveľadení areálu ani športové úspechy v minulosti. Na druhej strane by sa však nič z toho neudialo bez aktívnej spoluúčasti a spolupráce mesta. Súčasní predstavitelia TJ Slávia takisto neboli jedinými strojcami jej úspešnej minulosti. Stropkovčanov podieľajúcich sa na rozvoji jednotlivých oddielov i niekdajšieho majetku TJ Slávia boli desiatky.Ale poďme do súčasnosti. Je rok 2016 a mesto sa snaží nastaviť transparentný, hospodárny a legálny spôsob fungovania prímestskej rekreačnej zóny, ktorá by mala slúžiť všetkým obyvateľom, nie len úzkej skupine. Aj nám občania mesta vyčítajú, prečo sú detské ihriská a športoviská zatvorené, užívanie ohnísk spoplatnené, to všetko pod neustálym dozorom. Z doterajších rokovaní vyplynulo, že kompromis s predstaviteľmi TJ Slávia sa bude hľadať veľmi ťažko. Trvajú totiž na finančnom vysporiadaní vzťahov. Mesto im dokonca podľa ich návrhu dlhuje nemalé peniaze. Jeden príklad za všetky. Pred vyše dvadsiatimi rokmi dostala TJ Slávia účelovú dotáciu asi dvestotisíc vtedajších korún na modernizáciu sociálnych zariadení v ubytovni patriacej mestu. Sumu v rovnakej výške žiadajú dnes v rámci finančného vysporiadania vrátiť. Podobne je to s dotáciou na trávnatú športovú plochu, ktorú začali stavať, dostali na ňu účelovú dotáciu, ale nikdy nedokončili. Aj tie peniaze by im malo mesto v rámci finančného vysporiadania vrátiť. Ak by sme sa mali riadiť touto logikou, na jeden účel by do pokladne TJ Slávia prišli prostriedky z dvoch nezávislých zdrojov, a to v rozmedzí takmer dvadsiatich rokov. Najprv na rekonštrukciu, potom na vysporiadanie. Pýtame sa, kde napokon skončí celý rozdiel? Len na dokreslenie, predmetné ihrisko bolo dokončené až potom, ako tam mesto realizovalo projekt Skvalitnenie služieb strediska cestovného ruchu financovaný z eurofondov. Mimochodom, v rámci tohto projektu nám boli krátené nemalé prostriedky, a to aj z dôvodu zle pripravených podkladov k projektu zo strany TJ Slávia. Neuznané nám boli napríklad aj výdavky na ubytovanie pre hostí z Poľska v turistickej ubytovni. Predchádzajúce vedenie mesta objednávalo a TJ Slávia fakturovalo jeden nocľah za 15 eur, pričom oficiálny cenník TJ Slávia zverejnený na internete uvádzal sumu 7 eur/noc. Túto nezrovnalosť si všimol aj kontrolór projektu a mesto tak prišlo o nemalú časť dotácie. Za zvláštne nacenené služby však mesto samozrejme zaplatilo. To je len pár príkladov toho, ako dnes TJ Slávia funguje. Napriek všetkému máme záujem na transparentnom financovaní, optimalizácii majetkových vzťahov a jasným pravidlám fungovania. Ak však TJ Slávia nemá peniaze na prevádzku areálu, nech zverený majetok vráti mestu. Zo strany jej predstaviteľov sme konfrontovaní aj súčasným stavom cesty vedúcej pod vlek. Je pravdou, že táto cesta potrebuje nevyhnutnú opravu. Mesto však spravuje takmer 40 km ciest a prioritne sa zameriavame na opravu a údržbu komunikácií v širšom centre mesta, kde je mnoho úsekov v havarijnom stave. Na rad príde aj táto miestna komunikácia, ale stane sa tak až po rozhodnutí poslancov MsZ.
Takisto nie je pravdou, že samospráva nekomunikuje so zástupcami TJ Slávia. Od začiatku roka 2015 sa uskutočnilo niekoľko plánovaných stretnutí, telefonických rozhovorov, neoficiálnych rokovaní a páni Korady a Smolko boli prizvaní aj na zasadnutie mestskej rady. Napriek snahe vedenia mesta nájsť spoločné riešenie vzniknutej situácie sme však boli dlhé hodiny poučovaní, aké zásluhy mala TJ Slávia v rokoch sedemdesiatych a osemdesiatych, čo všetko im dlhujeme, ako macošsky sa k nim správame a záver bol vždy rovnaký – nesúhlasíme s vašimi návrhmi, ale stretnime sa aj nabudúce. V tejto chvíli vedenie mesta analyzuje všetky kroky, aby uchránilo mestský majetok, korektne uzavrelo spoluprácu s TJ Slávia a mohlo zveľaďovať areál pod vlekom s veľkým potenciálom tak, aby slúžil širokej verejnosti v lete i v zime. Ak má TJ Slávia záujem byť aj naďalej partnerom mesta, nebránime sa tomu. Ale to všetko pri rešpektovaní nových pravidiel spolupráce nastavených samosprávou.
Ondrej Brendza, primátor mesta

redakcia | 25. 5. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 360x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou