smahu správy

Ignorovanie kontrolnej lekárskej prehliadky vás môže stáť invalidný dôchodok

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne v roku 2015 skontrolovali mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (invaliditu) 49 548 invalidným dôchodcom. Pri 3 694 občanoch skonštatovali zhoršenie zdravotného stavu – Sociálna poisťovňa im preto zvýšila percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, resp. stupeň invalidity.

Naopak zdravotný stav sa zlepšil 1 425 poistencom – v týchto prípadoch sa invalidita znížila. Ďalším 410 invalidným dôchodcom posudkoví lekári invaliditu neuznali – teda miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola vyhodnotená na menej ako 41 %. Sociálna poisťovňa môže predvolať poberateľa invalidného dôchodku na kontrolnú lekársku prehliadku, ak sa u neho predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidný dôchodca, ktorému bolo poštou doručené predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku, je povinný sa na kontrole osobne zúčastniť. Ak prísť nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín kontroly. Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku. Keď sa poistenec, ktorému bola pozastavená výplata dávky, dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opätovne zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude podľa posudkového lekára viac ako 40 %, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.
Sociálna poisťovňa

redakcia | 27. 4. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 203x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou