smahu správy

612. výročie prvej písomnej zmienky o Stropkove

obrazokDňa 12. marca sme si pripomenuli 612. výročie prvej písomnej zmienky o Stropkove. Stropkov, ako centrum stropkovského panstva, bol významným mestom v stredoveku. Patril do majetkov rodu Perínskovcov, ktorý bol významným šľachtickým rodom v Uhorsku, pochádzajúcim z Perína v Abovskej stolici. V roku 1292 dostal najstarší známy člen tohto rodu, župan Urban, od Ondreja III. donáciu na Perín a majitelia sa odvtedy nazývali predikátom de Perén.

V 14. storočí po získaní panstva Veľká Ida, ktoré bolo ich hlavným sídlom, používali ďalší predikát de Nagy Ida. Členovia tohto rodu zastávali vysoké funkcie v Uhorsku ako krajinskí sudcovia, palatíni, chorvátski báni, kráľovskí dvorskí hodnostári či župani stolíc na východe krajiny. Do polovice 12. storočia sa do listín nezapisovali všetky právne akty, ktoré sa v Uhorsku vykonali, čo sa týkalo aj majetkov kráľa. Až 16. uhorský kráľ Belo III. (1172 – 1196) vytvoril „Kráľovskú kanceláriu“ dokumentujúcu všetky právne akty, ktoré sa udiali za účasti kráľa. Lenže ani z tohto obdobia sa nám nezachovala žiadna správa o Stropkove, hoci vieme, že už v tomto čase musel existovať. V rokoch 1332 – 1337 vznikol súpis pápežských desiatkov. Zo súpisu pápežských desiatkov v Uhorsku sa zachovali dva exempláre vo Vatikánskom archíve, vo fonde Camera apostolica pod názvom Collectoriae decimarum. V týchto významných dokumentoch sa so Stropkovom, ani s niektorými obcami horného Zemplína, nestretneme, pretože sa sem pravdepodobne pápežskí kolektori nedostali. O necelých 100 rokov bola v Kežmarku (12. marca) vydaná listina, kde sa už Stropkov uvádza. Originál tejto listiny je uložený v Maďarskom národnom archíve, pričom sa dá táto listina pozrieť aj na internete pod číslom 8944. Originál listiny je mierne poškodený, ale to nám neznemožňuje poznať jej obsah. Začína sa intituláciou v latinskom znení: „Nos Sigismundus dei gratia Rex hungarie, dalmatie, croatie et cetera, Marchio Brandemburgensis et cetera, sancti Romani Imperii generalis vicarius et Regni Boemie gubernatur…“ Slovenský preklad intitulácie znie: „My Žigmund, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, atď. a markgróf brandenburský atď., generálny vikár rímskeho cisárstva a gubernátor zemi českej…“ Kráľ znením tejto listiny dal na vedomie, že po smrti magistra Ladislava, syna Mikuláša zo šarišského Svätého Jura, sa mestečko Stropkov, dedina Pozdišovce a všetky ich majetky nachádzajúce sa v Zemplínskej župe, tiež Hanigovský hrad v Šarišskej župe stali majetkom kráľa, pretože magister Ladislav zomrel bez potomkov. Potom kráľ všetky tieto majetky zálohoval jeho vernému šľachticovi Prokopovi Balickému za 6000 zlatých. Práve tohto 12. marca 1404 sa mestečko Stropkov, dedina Pozdišovce a Hanigovský hrad so všetkými ich príslušenstvami dostali do vlastníctva Prokopovým bratrancom, Ondrejovi, Jánovi, Mikulášovi Balickovcom a ich dedičom za ďalších 6000 zlatých. Prokop Balický bol v tomto čase už po smrti. Ondrej, Ján a Mikuláš mali tieto majetky užívať v takých hraniciach a takým právom, ako keď boli vlastníctvom magistra Ladislava a iných pánov pred ním. Kráľ im zálohoval tieto majetky za 12 000 zlatých, pokiaľ im ich sám Žigmund alebo jeho nástupcovia nevyplatia. Po vyplatení tejto sumy by museli Hanigovský hrad, mestečko Stropkov a dedinu Pozdišovce bez akýchkoľvek námietok vrátiť kráľovi. Z listiny sme sa dozvedeli, že Stropkov bol o mnoho starší, pretože pred Balickovcami vlastnil Stropkov Ladislav Svätojurský a iní páni pred ním. Teda vieme o dvoch majiteľoch Stropkova pred rokom 1404. Ďalšou zaujímavosťou je datovanie prvej písomnej zmienky do roku 1245. Tento rok uvádza historik Anton Szirmay v jeho historickej topografii Zemplína (Notitia topographica politica inclyti comitatus Zempliniensis) z roku 1803. Neodvolal sa na žiaden prameň, ktorý by to potvrdzoval. Vo svojom diele napísal, že v Stropkove bol v roku 1245 hrad Cudarovcov, ktorý táto rodina dala vystavať po tatárskom vpáde a vlastnila ho do roku 1404. Tento jeho záver nepokladáme na hodnoverný, pretože Cudarovci boli v tomto roku neznámou rodinou. Cudarovci vlastnili len makovické hradné panstvo, ktoré bezprostredne susedilo so Stropkovom a taktiež pred rokom 1404 bol Stropkov vo vlastníctve iných majiteľov, ktorí boli už vyššie spomenutí.
Bc. Ľuboslav Šmajda

obrazok

redakcia | 13. 4. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 150x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou