smahu správy

V Prešovskom kraji sa zarába o 214 EUR menej ako je priemer za SR

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú značné rozdiely v zárobkoch medzi regiónmi, ktoré súvisia aj s odlišnou odvetvovou štruktúrou regionálnych trhov práce. V Prešovskom kraji zamestnanci v organizáciách s počtom zamestnancov 20 a viac a v neziskových organizáciách zarobili v roku 2015 v priemere 779 EUR, čo bolo najmenej zo všetkých krajov v SR. V porovnaní s priemerom za SR to bolo o 214 EUR menej.

Medziročne priemerná nominálna mesačná mzda v kraji vzrástla o 4,6 %, čo znamená, že zamestnanci si prilepšili v priemere o 34 EUR. Z hľadiska druhu vlastníctva, zamestnanci v súkromnom sektore si prilepšili o 5,7 %, pričom ich mzda dosiahla výšku 749 EUR. Vo verejnom sektore bol zaznamenaný rast o 3,1 %, úroveň priemernej mesačnej mzdy tak dosiahla 827 EUR. Z hľadiska okresov Prešovského kraja, celokrajský priemer prekročili len 2 okresy, a to okres Poprad (875 EUR) a okres Prešov (834 EUR). K rastu miezd došlo vo všetkých okresoch kraja, pričom najvyšší medziročný nárast miezd bol zaznamenaný v okrese Svidník (o 8,8 %), kde zamestnanci zarobili v priemere 682 EUR. Druhý najvyšší medziročný nárast (o 7,6 %) bol zaznamenaný v okrese Bardejov, pričom zamestnanci v tomto okrese mali najnižšiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu v kraji (639 EUR). Z hľadiska odvetví, najvyššia mzda (1 096 EUR) bola v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V ďalšom poradí najviac zarobili zamestnanci v oblasti odborných, vedeckých a technických činností (1 050 EUR), kde patria napríklad právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem, architektonické a inžinierske činnosti, vedecký výskum a vývoj, reklama a prieskum trhu, veterinárne činnosti. Zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach zarobili v priemere 1 020 EUR. Najnižšiu mzdu (500 EUR) mali zamestnanci v ostatných činnostiach (napr. činnosti členských organizácií, oprava počítačov, osobných potrieb, potrieb pre domácnosť a ostatné osobné služby), a zamestnanci v administratívnych službách (545 EUR). Do tejto sekcie patria napr. prenájom a lízing, sprostredkovanie práce, činnosti cestovných agentúr a kancelárií, bezpečnostné služby a ďalšie. Medziročne mzda rástla vo väčšine odvetví kraja, pričom najvyšší rast mzdy bol zaznamenaný v činnostiach v oblasti nehnuteľností.
Ing. Šoltisová Zuzana
Štatistický úrad SR – Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

redakcia | 30. 3. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 80x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou