smahu správy

Dokedy bude záujem o štúdium nepotrebných odborov?

Na Slovensku je zhruba 280 000 nezamestnaných, ale podnikatelia majú problém s odbornosťou ľudí a nezriedka aj s ochotou pracovať. Na trhu práce vznikla paradoxná situácia – na jednej strane rastie dopyt po mladých ľuďoch s technickým vzdelaním, na druhej strane je prebytok absolventov spoločenských vied. Možno teda reálne predpokladať, že tu o pár rokov budeme mať množstvo nezamestnaných právnikov, žurnalistov, filozofov, sociálnych pracovníkov, zatiaľ čo v praxi budú chýbať kvalifikovaní technici, robotníci a remeselníci.

Tí vlastne chýbajú už teraz. Počet absolventov odborného technického vzdelania neustále klesá a narastá počet absolventov humanitného vzdelania. Tí potom zapĺňajú úrady práce. Potom sa títo ľudia musia preškoľovať a rekvalifikovať, čo sú ďalšie náklady, lebo sú nepoužiteľní v praxi a vo firmách. Každý rok zo škôl vychádzajú tisíce absolventov, ktorí iba rozširujú rady nezamestnaných, hoci technické profesie niet kým obsadiť, lebo o ne študenti nemajú záujem. Počet žiakov základných škôl so záujmom študovať na stredných školách technického zamerania z roka na rok klesá. Kým v roku 2003 na slovenských školách humanitné vedy vyštudovalo 56 percent a technické odbory 24 percent z celkového počtu študentov, v roku 2010 už spoločenské vedy ukončilo až 63 percent a technické odbory len 18 percent študentov. Na slovenských vysokých školách v súčasnosti študuje len sociálnu prácu viac ako 16 000 študentov a len necelých 6000 informačné technológie. Nezáujem o štúdium na technických školách, je kritický i napriek tomu, že na trhu práce by absolventi týchto škôl ľahko našli uplatnenie. Predpokladalo sa, že trh práce vyrieši dopyt po konkrétnych druhoch profesií a teda že bude vplývať na záujem absolventov základných škôl o konkrétne učebné a študijné odbory. Opak sa stal pravdou. Spoločnosť nakoniec dospela do stavu, keď na jednej strane zamestnávatelia zápasia s nedostatkom kvalitných absolventov učebných a študijných odborov technického zamerania a na druhej strane je veľa absolventov, ktorí po skončení stredoškolského štúdia nenájdu uplatnenie.
Prečo je to tak? Dôvodov je viac – zlý demografický vývoj, keď ubúda detí, nesprávny systém financovania podľa počtu žiakov, čo školy núti naberať čo najviac uchádzačov, ale aj nevhodný prístup k výberu školy, pretože žiaci si nevyberajú pre svoje ďalšie štúdium odbory, ktoré sú potrebné pre trh práce. Dnes si každý žiak môže zvoliť, akú školu či odbor chce študovať a stredné školy majú zase voľnú ruku pri voľbe odborov, ktoré ponúkajú. Čo teda urobiť preto, aby žiaci študovali technické odbory? Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že už neplatí vžitá predstava, že moje dieťa sa bude mať dobre len vtedy, ak bude pracovať v kancelárii niekde na úrade alebo v podniku a preto je najlepšou voľbou netechnická škola. Dnes už je nad slnko jasné, že naša spoločnosť má akútny nedostatok technických pracovníkov a remeselníkov. Takýchto nenájdete na Úrade práce ako nezamestnaných (ak áno, tak len z vlastnej vôle). Preto platí, že dobrá je tá škola, ktorej absolvent sa na trhu práce umiestni bez problémov a s dobrým zárobkom. Dobrý remeselník a technik si dnes vie zarobiť neraz viac ako hociktorý vysokoškolsky vzdelaný administratívny pracovník. Len na ilustráciu – na Slovensku v sektore informačných technológii chýba zhruba 40 tisíc informatikov a to aj napriek tomu, že priemerný zárobok v profesiách týkajúcich sa informačných technológií je už dnes dvojnásobne vyšší ako je priemerný plat v národnom hospodárstve. Ak sa nezmenia študijné priority rodičov a ich detí, dočkáme sa toho, že potrebné profesie zaplnia pracovníci z Ukrajiny, Rumunska, Albánska a pod. a naše deti budú poberať sociálne dávky .
Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, chce ho dobre pripraviť na život, aby bol sebestačný a spokojný. Vysoká nezamestnanosť absolventov škôl nám všetkým naháňa strach. Preto je priam životne dôležité nasmerovať profesijný záujem našich detí tak, aby sa nestali klientmi Úradov práce.
Peter Kuľbaga

redakcia | 23. 3. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 106x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou