smahu správy

ZOO park zachováme, ale s jasnými pravidlami

V uplynulom období sa na stránkach Stropkovského Spektra objavilo viacero článkov týkajúcich sa problematiky ZOO parku. Ich spoločným znakom boli vyjadrenia riaditeľa tohto zariadenia Alexandra Soóša, že mesto nejaví záujem o jeho zachovanie. S riaditeľom CVČ Fauna sme v priebehu roka 2015 absolvovali niekoľko rokovaní.

Na každom odznelo, že je v záujme samosprávy zachovať prevádzku tohto zariadenia. Zároveň sme však zdôrazňovali, že mesto ako zriaďovateľ má mať prehľad o všetkých zdrojoch financovania, výške všetkých príjmov i výdavkov. Jednoducho vniesť viac transparentnosti do chodu CVČ. Z rozpočtu samosprávy totiž putuje do ZOO parku každý rok nemalý objem financií. V roku 2013 to bolo 50 tisíc eur, v tomto roku je to už 61500 eur. Napriek opakovaným požiadavkám sme však doteraz nedostali relevantnú odpoveď na otázku, koľko zdrojov získa zariadenie zo vstupného, koľko od sponzorov, aký podiel príjmov tvorí dotácia z mesta. Nedáme sa tlačiť k múru a žiadame dodržiavanie pravidiel a transparentnosti. Možno si to niekto vysvetľuje ako plánovaný zánik zariadenia, ale nie je to pravda. Je tiež potrebné si položiť otázku, že ak zariadenie v rozličných podobách funguje pod rovnakým vedením vyše 30 rokov, dlhodobé problémy netreba pripisovať na len vrub mesta. Vážime si prínos A. Soóša pre toto zariadenie, ale na druhej strane, jeho zásluhy nemôžu negovať dodržiavanie pravidiel. Netreba tiež zabudnúť na skutočnosť, že v súvislosti s prevádzkou ZOO parku muselo mesto vo vzťahu k štátnym orgánom v minulosti riešiť viacero problémov, ktoré však nespôsobila samospráva.
Sme si vedomí, že samotná prevádzka i štatút ZOO parku v uplynulých desaťročiach nebola prioritná téma v rámci samosprávy. V roku 2015 sme sa ňou začali intenzívnejšie zaoberať aj z dôvodu, že fungovanie CVČ Fauna v súčasnej podobe a právnej forme nemá oporu v zákone. Nie je to ZOO, nie je to Centrum voľného času ako školské zariadenie v pravom slova zmysle… Toto chceme a budeme riešiť a hoci sme predpokladali, že s týmto krokom nebudú stotožnení všetci zainteresovaní, nečakali sme takýto štýl komunikácie.
Problémom nie je len samotný ZOO park. Zo strany verejnosti sme napríklad v priebehu uplynulého roka zaznamenali viacero výčitiek, prečo sme nenaplnili sľub sprístupniť tamojšie detské ihrisko. Obyvatelia a návštevníci Stropkova sa právom pýtajú, prečo musia platiť za vstup na mestské ihrisko, hoci ZOO vôbec nenavštívia. Aj túto otázku sme prejednávali s vedením zariadenia, žiaľ neúspešne.
Vítame diskusiu o ZOO parku. Okrem médií by však mala prebiehať minimálne v mestskom zastupiteľstve. Pán riaditeľ by si mal sám odpovedať, na koľkých zasadnutiach predniesol svoje problémy. Jeho výhrady sme zaznamenali aj po zverejnení správy o vykonanej kontrole v CVČ Fauna. Napriek tomu, že A. Soóš bol pozvaný na decembrové zasadnutie zastupiteľstva, kde bola správa prerokovávaná, pred poslancov nepredstúpil. Verím, že tak urobí na pripravovanom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 24. februára.
Ondrej Brendza, primátor mesta

redakcia | 10. 2. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 231x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou