smahu správy

Nová povinnosť prevádzkovateľov vozidiel dočasne vyradených z evidencie

Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Novela reagovala aj na množstvo prípadov, kedy prevádzkovatelia dočasne vyradených vozidiel po uplynutí dočasného vyradenia vozidla z evidencie opätovne nezaradili vozidlo do evidencie. Od 1. januára 2016 sa ustanovuje povinnosť prevádzkovateľa vozidla do 15 dní od uplynutia lehoty dočasného vyradenia vozidla písomne požiadať orgán Policajného zboru o evidenčný úkon – o opätovné zaradenie vozidla do evidencie alebo o predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie alebo o vyradenie vozidla z evidencie alebo o prevod držby vozidla na inú osobu.
V prechodnom ustanovení zákona je tiež ustanovené, že prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z evidencie, ktorému uplynula lehota dočasného vyradenia do 31. decembra 2015, je povinný najneskôr do 29. februára 2016 písomne požiadať orgán Policajného zboru o evidenčný úkon (jeden z vyššie uvedených).
Nedodržanie povinnosti prevádzkovateľov vozidiel bude znamenať možnosť pre orgán Policajného zboru vyzývať ich na splnenie tejto povinnosti, príp. aj na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (pokuty maximálne do 50 eur v blokovom konaní a do 100 eur v riadnom konaní).

redakcia | 13. 1. 2016 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 168x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou