smahu správy

Vaše ohlasy 49/2015

Reakcia vedenia mesta na ohlas „Chodníky 21. storočia“ zo Stropkovského Spektra č.48

„Dokončovacie práce sprevádzajú problémy, investora upozorňujeme na nedostatky“

Počas celej výstavby kanalizácie v meste sme konfrontovaní so sťažnosťami verejnosti týkajúcimi sa kvality vykonávaných prác. Či už to bol samotný priebeh výkopových prác, pokládka potrubia alebo následné zhutňovanie a zásyp. Zistené nedostatky sme opakovane prezentovali investorovi a zhotoviteľom na pravidelných kontrolných dňoch a žiadali nápravu. Rovnako postupujeme aj dnes, kedy na celej stavbe prebiehajú dokončovacie práce chodníkov a ciest, na ktorých prebiehalo uloženie kanalizačného potrubia.
Viaceré problematické úseky, na ktoré sme upozornili boli nanovo dokončené. Naposledy sa tak stalo po výhradách ku kvalite asfaltového povrchu na chodníku oproti VÚB a pri bývalom Agrostave, ktorý bol odstránený a položený nanovo.
Registrujeme nespokojnosť verejnosti a aj mesto má k priebehu prác na niektorých úsekoch výhrady. Nebudeme však preberať zodpovednosť za investora a dodávateľov stavieb za nekvalitne odvedené práce. My využijeme všetky dostupné prostriedky, aby sme docielili prevzatie miestnych komunikácií v adekvátnej kvalite. V rámci kolaudačného konania vznesieme svoje pripomienky k vyhotoveniu prác a uvedeniu jednotlivých úsekov do pôvodného stavu. Očakávame, že podobne bude pri preberaní stavieb a kolaudačného konania postupovať aj Odbor životného prostredia OÚ v Stropkove, ktorý je v prípade tejto investície VVS, a.s., stavebným úradom.
Netreba zabudnúť na fakt, že mesto by určite malo lepšiu vyjednávaciu pozíciu s investorom, keby malo svojho zástupcu v dozornej rade Východoslovenskej vodárenskej, a.s.. Vzhľadom na skutočnosť, že v dozornej rade stále zastáva funkciu bývalý primátor Peter Obrimčák, mesto nemá priamy dosah a samotný priebeh a realizáciu investičnej akcie.
Registrujeme, že verejnosť živo diskutuje aj na tému chodníka od križovatky pri VÚB po autobusovú stanicu. Vo všeobecnosti je povinnosťou zhotoviteľa dať všetky miestne komunikácie do pôvodného stavu. V prípade chodníka na Hviezdoslavovej mala byť opätovne položená pôvodná zámková dlažba. Po opakovaných obhliadkach jednotlivých úsekov sme sa však so zhotoviteľom zhodli, že jej opätovné položenie nebude technicky možné v celom rozsahu, keďže viaceré časti dlažby boli poškodené. Ide o bezšpárový typ dlažby, ktorého parametre neumožňujú opätovné uloženie na takom veľkom úseku. Kto pozná stavebnú problematiku určite vie, že roky používaná dlažba sa pri rozoberaní a následnom položení na veľkých frekventovaných plochách značne poškodí a na opätovné použitie na pešie chodníky jednoducho nie je vhodná. Budeme trvať na tom, aby bola kvalita nového asfaltového chodníka minimálne taká, ako na rozšírenom chodníku vedúcom do Tesly. Samozrejme, aj tam sme už upozornili zhotoviteľa na prepadnutý povrch neďaleko bývalého areálu STS a celý úsek bude opravený.
V súvislosti s chodníkom na Hviezdoslavovej nerozumiem, kto a prečo šíri, dovolím si povedať, nezmysly o tom, že pôvodná dlažba bola využitá na súkromné účely. Chcem zdôrazniť, že celá ostala v majetku mesta a je uložená v areáli zberného dvora, ktorý je monitorovaný kamerovým systémom. Každý jeden diel tejto dlažby bude využitý v meste, pričom prvá časť už bola položená na novom parkovisku pri kopci a v budúcom roku budeme pokračovať ďalej. Som vďačný za každý opodstatnený podnet aj na túto tému. Verejnosť má na rozdiel od minulosti k dispozícii oficiálne profily samosprávy na sociálnych sieťach i webovú aplikáciu odkazprestarostu.sk, kde je možnosť otvorenej diskusie. Snažíme sa reagovať aj na takýto druh dezinformácií, ale niekedy je nad naše sily relevantne odpovedať na nezmyselné dohady a obvinenia.
Ondrej Brendza, primátor mesta

redakcia | 2. 12. 2015 | Vaše ohlasy | Odkaz na článok | | 272x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou