smahu správy

Zmeny v nástupe do osemročného gymnázia

V 46. čísle Spektra bol na strane 3 uverejnený text pod názvom Zmeny v nástupe do osemročného gymnázia. Chceli by sme informácie uvedené v tomto texte zasadiť do správneho kontextu. Autor čerpajúc informácie z dôvodovej správy návrhu VZN č. 1/2015 informuje verejnosť o legislatívnych zmenách v oblasti školstva, ktoré nastali v roku 2008. Ide o ukončenie platnosti zákona č. 29/1984 k 31.8.2008 a uvedenie nového zákona č. 245/2008 do platnosti k 1.9.2008. Túto zmenu, ktorá sa realizovala – zdôrazňujem – v roku 2008 je potrebné chápať ako zmenu prechodu žiaka základnej školy na osemročné gymnázium už nie zo štvrtého, ale z piateho ročníka základnej školy. Toto sa teraz prejavilo v nutnosti prijať uvedené VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov, ktoré v článku X rieši aj otázku výšku príspevku v školskej jedálni pre žiakov kvarty, resp. kvinty osemročného gymnázia, čo bolo tiež predmetom schválenej úpravy VZN. Posledná veta predmetného textu sa teda logicky týka zmeny VZN, nie zmeny zákonov. Termín nástupu do osemročného gymnázia, ako aj do ostatných základných a stredných škôl v Slovenskej republike je všeobecne známy a nemení sa.
Ing. Slavomír Cichý, riaditeľ Gymnázia, Stropkov
Mgr. Tibor Kubička, vedúci odboru školstva a kultúry, MsÚ Stropkov

redakcia | 18. 11. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 187x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou