smahu správy

Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 budú podávať daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z motorových vozidiel. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe číslo 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Napríklad vozidlo s objemom nad 900 do 1 200 cm3 – ročná sadzba dane je 80 eur nad 1 200 do 1 500 cm3 – ročná sadzba dane je 115 eur od 1 500 do 2 000 cm3 – ročná sadzba je 148 eur. Sadzba dane sa následne znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla nasledovne: Ročná sadzba dane sa zníži o: 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov. Ročná sadzba dane sa zvýši o: 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla. Novinkou je, že daň sa platí nielen za autá kategórie M, N alebo O, ale už aj kategórie L, kde patria napríklad aj elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie podľa miesta evidencie vozidla, ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave. Subjekty zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz bolo 6 miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163. IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS v časti platenie daní.
Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy

redakcia | 18. 11. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 125x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou