smahu správy

Úcta k starším na Gymnáziu v Stropkove

obrazokHovorí sa: „Zíde z očí, zíde z mysle.“ No nie vždy a nie všade je tomu tak. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovalo vedenie Gymnázia v Stropkove s pedagogickým kolektívom už po druhýkrát stretnutie bývalých vyučujúcich i ostatných zamestnancov školy s tými terajšími.

Nás, bývalých zamestnancov školy príjemne potešilo, že takéto stretnutia začínajú byť tradíciou. Pocit, že Vaši kolegovia na Vás nezabudli, vážia si Vašu prácu a stoja o stretnutie s Vami príjemne hreje srdce každého seniora. Spomínané stretnutie sa uskutočnilo 21.októbra 2015, v zborovni stropkovského gymnázia. Žiaľ, nie všetkým pozvaným dovolil ich zdravotný stav či iné osobné dôvody zúčastniť sa tejto akcie. Po privítaní a úvodnom príhovore riaditeľa školy, Ing. Slavomíra Cichého nasledoval kultúrny program, v ktorom študenti gymnázia prezentovali svoj talent z oblasti umenia. Slovo dostali aj pozvaní hostia. Vo svojich spomienkach sa vracali k začiatkom pôsobenia v učiteľských službách. Nechýbali úsmevné príhody z čias pedagogickej činnosti, ale aj informácie o súčasnosti. Bolo zaujímavé prezrieť si fotografie spred niekoľkých desiatkov rokov a zaspomínať si na krásne chvíle za katedrou i na podujatia organizované mimo školy. Po bohatom občerstvení pokračovala nie menej zaujímavá diskusia. V skupinách, kde sa stretli tiež bývalí študenti – dnes vyučujúci na škole so svojimi bývalými profesormi, nechýbali porovnania, pozitíva, ale aj negatíva súčasného školstva. A aj keď čas pokročil, akosi sa nechcelo odísť. Každý z nás opäť nasiakol tou školskou atmosférou a problémami, ktoré nás desiatky rokov sprevádzali pri vykonávaní tohto krásneho povolania. Teší nás, že máme dôstojných nástupcov za katedrou, že škola nestráca na svojom kredite. Nuž vďaka, kolegovia, za krásne strávené popoludnie i večer. Pamätný list s fotografiou zúčastnených, ktorý sme si pri odchode prevzali z rúk riaditeľa školy, nám bude dlho pripomínať toto príjemné stretnutie s Vami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a priebeh tohto podujatia. Želáme vedeniu školy i celému kolektívu pevné zdravie a veľa pedagogického elánu, tvorivosti, úspechov a radosti zo študentov. Ste pre nich jasným príkladom, že o úcte nie iba rozprávate, vyžadujete ju od svojich žiakov, ale aj Vy si viete uctiť svojich starších kolegov.
Zo srdca ďakujeme!
bývalí pracovníci Gymnázia v Stropkove

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok

redakcia | 18. 11. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 91x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou