smahu správy

Žiaci Základnej školy v Kolbovciach si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra si žiaci Základnej školy v Kolbovciach spoločne pripravili besedu, aby si pripomenuli kodifikátora súčasnej podoby slovenského spisovného jazyka, jazykovedca, učiteľa, jedného z najvýznamnejších osobností slovenského národného obrodenia v 19. storočí. Beseda sa začala výstavou žiackych projektov, ktorej súčasťou bola prezentácia života a diela Ľudovíta Štúra. Takouto formou si žiaci precvičili už nadobudnuté vedomosti a doplnili ich o nové poznatky, týkajúce sa oblasti jazykovednej, poslaneckej či básnickej. Po prezentácii nasledovala beseda so žiakmi, ktorých hlavne zaujímalo obdobie, v ktorom žil Ľudovít Štúr, jeho súkromný život, ale aj jazykovedná činnosť. Po besede sa nám predstavili žiaci z I. stupňa, ktorí si pre nás pripravili krásne prednesy poézie, súvisiace s uzákonením spisovnej slovenčiny. Započúvali sme sa aj do nádherných veršov z básnickej tvorby Ľudovíta Štúra, ktoré nám predniesli žiačky 9. ročníka. Na záver si žiaci zasúťažili v kvíze Život a dielo Ľudovíta Štúra, v ktorom využili svoje nadobudnuté poznatky. Celá beseda sa niesla v spomienkovom duchu na osobnosť Ľudovíta Štúra, žiaci si doplnili vedomosti, zapájali sa do spomínaných aktivít a záver ukončili spoločným zaspievaním si slovenskej hymny, ktorá úzko súvisí s osobnosťou – Ľudovítom Štúrom.
ZŠ s MŠ Kolbovce

obrazok

redakcia | 11. 11. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 95x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou