smahu správy

32 000 EUR NA ROZVOJOVÉ PROJEKTY NA VÝCHODE SLOVENSKA

Nový Nadačný fond Getrag administrovaný Karpatskou nadáciou podporí rozvoj v komunitách na východnom Slovensku.
Košice, 30. október 2015 – Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou dnes otvoril prvé ročníky grantových programov Getrag pre ľudí a Getrag pre región. Programy podporia verejne prospešné rozvojové projekty neziskových organizácií aj aktívnych neformálnych skupín z východného Slovenska celkovou sumou 32 000 EUR.
Program Getrag pre ľudí podporí svojpomocné projekty miestnych skupín, organizácií a jednotlivcov s aktívnym zapojením zamestnancov spoločností GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o., ktoré prispejú k zlepšeniu miestneho života. V rámci výzvy 2016 programu Getrag pre ľudí bude prerozdelených 15 000 EUR.
Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v určených tematických oblastiach, ktoré ponúkajú inovatívne a dlhodobo udržateľné riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne. V rámci výzvy 2016 programu Getrag pre región bude prerozdelených 17 000 EUR.
„K nášmu úsiliu zlepšovať život v regióne pripojil ďalší firemný partner. Spoločnosť GETRAG FORD Transmissions podporuje našu filozofiu zapájať do rozvojových procesov samotných obyvateľov regiónu a podporiť ich vo vzájomnom zdieľaní úspechov aj neúspechov. Veľmi sa tešíme na túto spoluprácu,“ vraví riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.
Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 4. januára 2016. Programy financuje Nadačný fond Getrag.
"Chceme byť partnerom tohto regiónu a ľudí, ktorí v ňom žijú, nie pre samotnú podporu, ale preto, že zdieľanie inovatívnych myšlienok, potenciálu a ľudia, ktorým nechýba nadšenie, nás inšpirujú v našom podnikaní,“ hovorí Wes Jacklin, riaditeľ závodu. “Podporíme precíznosť a nadšenie pre účasť na pozitívnych zmenách. Podporíme ľudí a organizácie, ktoré sú zanietené pre to, čo robia, aby v tom mohli byť ešte lepší.”
Všetky informácie o programoch sú uvedené na www.karpatskanadacia.sk.

redakcia | 11. 11. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 120x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou