smahu správy

Posledný týždeň na podávanie žiadostí o mestské dotácie

Mesto pripravuje koncepcie rozvoja kultúry a športu i nové grantové pravidlá

Záujemcovia o budúcoročné dotácie z rozpočtu mesta majú na podávanie žiadostí necelý týždeň. Podľa všeobecne záväzného nariadenia z roku 2006 môžu o podporu mesta žiadať fyzické a právnické osoby i občianske združenia, ktoré sídlia v meste alebo poskytujú služby jeho obyvateľom. Písomnú žiadosť o dotáciu je potrebné doručiť na Mestský úrad najneskôr do 31. októbra, resp. v roku 2015 do pondelka 2. novembra.

Súčasne platné VZN vo všeobecnosti upravuje postup pri poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu. Ich poskytnutie je viazané na konkrétny účel a peniaze sú refundované po predložení vyúčtovania vynaložených prostriedkov. VZN však neupravuje kľúč, podľa ktorého sa pri posudzovaní a opodstatnenosti jednotlivých žiadostí postupuje. To by mali riešiť pripravované koncepcie rozvoja športu a kultúry v meste, ktoré budú východiskom pre novelu VZN o prideľovaní dotácií. Koncepcie v súčasnosti finalizujú členovia Komisie pre školstvo kultúru a šport, následne by mali prejsť pripomienkovaním verejnosti a schválením v zastupiteľstve. Ustanovenia súčasne platného VZN je podľa primátora Ondreja Brendzu potrebné prispôsobiť súčasným trendom v oblasti podpory športu i ostatných voľnočasových aktivít. Pri posudzovaní jednotlivých žiadostí bude potrebné zohľadňovať aj masovosť, úspechy či reprezentáciu mesta. Do celého systému chce samospráva vniesť transparentnosť a jasné pravidlá. „Aby sa nikto necítil znevýhodňovaný a na druhej strane, aby nikto nebol vopred uprednostnený. Našim cieľom je zaviesť zmeny a nový spôsob financovania športu a kultúry v meste. Východiskom budú pripravované koncepcie ich rozvoja. Ich obsahom bude komplexný prehľad o všetkých záujmových združeniach pôsobiacich v meste, podmienkach pre činnosť, stave športovísk a ostatných aspektoch, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. V dokumentoch budú stanovené ciele a priority, na ktoré sa v oblasti športu a kultúry chceme v budúcnosti zamerať,“ priblížil O. Brendza.
Kritériá mesta pri posudzovaní žiadostí sú stanovené v súčasnosti platným VZN a celkový objem dotácií je limitovaný výškou finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta. O pridelení dotácie do výšky 166 eur môže samostatne rozhodovať primátor. Prideľovanie ostatných dotácií je prerokovávané v zastupiteľstve pri schvaľovaní mestského rozpočtu.
-msú-

redakcia | 28. 10. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 137x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou