smahu správy

Projekt „Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc” odštartoval

V nedeľu dňa 11. októbra 2015 sa v obci Nižná Olšava uskutočnila „Otváracia konferencia projektu” Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc, č. CBC02/PSK-I/065, ktorý je spolufinancovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prijímateľ Obec Nižná Olšava pripravil program pozostávajúci z pracovnej časti venovanej partnerom projektu a kultúrnej časti programu venovanej širokej verejnosti. V úvode pán starosta obce Ing. Igor Madzin privítal účastníkov, ale hlavne partnerov projektu, ktorými sú Veľkoberezňanska okresná kultúrno-turistická občianska organizácia – „Rusínske obrodenie“ a obec Vyška z ukrajinskej strany, nórsky partner Sør-Trøndelag musikkråd a slovenskí partneri comat INFO, s.r.o, Podduklianské osvetové stredisko, Obec Breznica, Obec Vyšná Olšava, Obec Miňovce, Obec Šandal, Únia žien Slovenska. Následne koordinátorka projektu Ing. Zuzana Zemčáková odprezentovala projekt a viedla diskusiu medzi partnermi k pripravovaným aktivitám. Výstupom projektu po 12 mesačnej realizácii bude vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev v oblasti prezentácie, propagácie, zachovania a regenerácie tradičných remesiel a ich produktov, regionálnych kultúrnych tradícií a dedičstva, miestnej kultúry a historických špecifík prihraničného regiónu a ich využitie v rámci cestovného ruchu ako aj spoločné inovatívne inicitívy o oblasti zametnanosti, poskytovania verejných služieb. Naplánovaných je niekoľko aktivít projektu. Výstavba Centra tradičných remesiel, kultúrnych tradícií a dedičstva prebehne do júna 2016, pričom predpokladaná preinvestovaná suma v projekte je 59600,00 €. V amfiteátri by malo vzniknúť 120 miest na sedenie. Partneri sa dohodli na termíne január 2016, kedy sa uskutoční v Nižnej Olšave dvojdňový Workshop ľudovej tvorby, v rámci ktorého folklórny súbor z Ukrajiny absolvuje pracovný pobyt na Slovensku za účelom nacvičovania a výučby prvkov ľudových tancov a zvyklostí charakteristických pre Mikroregión Ondava a to prizvaným choreografom a tanečným párom z regiónu. V rámci tvorivých dielní bude zakúpený materiál na zdobenie a maľovanie veľkonočných kraslíc, aranžovanie veľkonočných košíkov, paličkovanú čipku, háčkovanie dečiek a obrusov, ručné vyšívanie obrazov, výrobu šperkov a ozdobných predmetov z drôtu, servítkovú krakovaciu techniku, výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu, pletenie a tkanie kobercov z odpadových handier na krosnách, ďalej kuchynský servis a náčinie, nerezový varný kotol, ľudové kroje, pracovné stoly, stoličky, hrnčiarsky kruh, tkáčsky stroj a hudobné nástroje: akordeón, husle, saxofón. Obyvatelia obce a Mikroregiónu Ondava predvedú ukážky ľudovej tvorby v rámci uvedených tvorivých dielni a zároveň zapoja partnerov projektu do samotnej realizácie s cieľom naučiť zručnostiam našej regionálnej ľudovej tvorby, prípadne ľudovej tvorby nórskeho partnera. V záverečný deň pobytu Ukrajinského a Nórskeho partnera na Slovensku bude realizované samostatné vystúpenie Ukrajinského ľudového súboru so zámerom predviesť nadobudnuté zručnosti v oblasti ľudových tancov a zvykov a zároveň predviesť zručnosti nadobudnuté z tvorivých dielní počas dvojdňového workshopu spojené s tematicky zameranou panelovou výstavou Nórskeho partnera.
Vo februári 2016 sa v obci Vyška v Podkarpatskej oblasti Ukrajiny v spolupráci s ukrajinským partnerom Veľkoberezňanska okresná kultúrno-turistická občianska organizácia – „Rusínske obrodenie“ uskutoční Regionálny festival ľudovej kultúry. Podpíše sa Memorandum o porozumení a budúcej spolupráci so zapojením ďalších UA partnerov – vznik novej štruktúry a Siete partnerov na udržiavanie kultúrnych tradícií.
V rámci projektu sa ešte v obci Nižná Olšava uskutočnia 2 aktivity a to Regionálny festival ľudovej kultúry a záverečná konferencia projektu.
Jedinečný inovatívny spôsob prezentácie prihraničného kultúrno-historického dedičstva a tradícií bude zorganizovanie panelovej výstavy nórskym partnerom Sør-Trøndelag musikkråd. Pôjde o priblíženie jednotlivých techník a postupov z jeho tvorby a zabezpečenie recipročnej panelovej výstavy v Nórsku z tvorivých dielní slovenského a ukrajinského partnera.
Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 119 508 eur. Projektový grant nepresiahne 101 582 eur. Miera projektového grantu nepresiahne 85 %. Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 17 926 eur.
Pán starosta obce potom sprevádzal účastníkov kultúrnym programom, v ktorom vystúpili deti Materskej a Základnej školy v Nižnej Olšave a o zábavu sa tiež postaral domáci folklórny súbor Olšavčan. Verejnosť môže sledovať aktivity a postup projektu aj na facebooku – skupina „Projekt„Tvorivé dielne a kultúra bez hraníc”.
Ing. Zuzana Zemčáková, koordinátor projektu

redakcia | 21. 10. 2015 | Obce okresu | Odkaz na článok | | 221x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou