smahu správy

Zbierka Biela Pastelka 2015 – poďakovanie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. 15. ročník zbierky sa koná od 15. júna do 31. decembra 2015 na základe rozhodnutia o povolení verejnej zbierky Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa použijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Ide napríklad o bezpečnú schôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Brailovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne. Časť výnosu poputuje na aktivity samotných zrakovo postihnutých členov ÚNSS, projekty, spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť.
Aj naša organizácia, ktorá združuje členov Stropkovského a Svidníckeho okresu sa zapojila do tejto zbierky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám vyšli v ústrety a ochotne pomohli uskutočniť tuto zbierku aj v našich okresoch. Dňa 25. septembra 2015 ste mohli stretnúť v mestách Svidník, Stropkov a Giraltovciach dobrovoľníkov ponúkajúcich odznaky s logom bielej pastelky. Vďaka študentom Strednej priemyselnej školy odevnej vo Svidníku, Spojenej školy/obchodná akadémia/ vo Svidníku, Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána, Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku, Gymnázium v Stropkove, Gymnázium v Giraltovciach a súkromnej strednej odbornej škole v Giraltovciach v uliciach sa vyzbierala suma 1 043,41€. Už sa stalo tradíciou, že do tejto zbierky zapájajú sa aj žiaci základných škôl v oboch okresoch. Tohto roku sú to tieto školy: ZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, ZŠ Cernina, ZŠ Okrúhle, ZŠ Lomne, ZŠ Turany n/O, ZŠ Havaj, ZŠ Bukovce, ZŠ cirkevná vo Svidníku, ZŠ Karpatská vo Svidníku, ZŠ 8. mája vo Svidníku, spojená ZŠ Centrálna vo Svidníku, ZŠ Komenského vo Svidníku, ZŠ Mlynská v Stropkove, ZŠ Konštantínova v Stropkove, ZŠ Hrnčiarska v Stropkove a CZŠ Hrnčiarska v Stropkove. Už druhy rok prebieha zbierka aj na týchto školách: SOŠ elektrotechnická v Stropkove, SOŠ technická vo Svidníku a Stredná odborná škola vo Svidníku. Na týchto školách sa vyzbierala suma: 1158,57€ . Celkom sa vyzbierala suma: 2 201,98€ . Za Prešovský kraj to bolo 16 022,17€
Ďakujeme riaditeľom, profesorom a učiteľom vyššie spomínaných škôl za pomoc a spoluprácu pri podpore celonárodnej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorou ste pomohli slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom. Poďakovanie patrí aj Vám milí žiaci a študenti, ktorí ste sa v tejto zložitej dobe, rozhodli podporiť práve túto neziskovú akciu. Najväčšou odmenou, nech je vám dobrý pocit, že ste pomohli tým, ktorým príroda nedožičila vidieť svet vlastnými očami. Veríme, že budeme môcť rátať s Vašou podporou a pomocou aj v budúcnosti pri realizácii tejto zbierky. V mene všetkých zrakovo postihnutých spoluobčanov Vám ešte raz vyslovujeme poďakovanie a prajeme veľa elánu a pracovných úspechov do ďalších dní.
Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh do tmy!
Výbor ZO ÚNSS vo Svidníku

redakcia | 21. 10. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 93x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou