smahu správy

Zdravé pracoviská bez stresu

Agentúra EÚ – OSHA spustila dvojročnú (2014–2015) celoeurópsku kampaň „Zdravé pracoviská bez stresu“.
Cieľom tejto kampane je poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom pomoc a usmernenia v oblasti riadenia pracovného stresu a psychosociálnych rizík a tiež podporiť používanie praktických a jednoduchých nástrojov, ktoré snahy v tejto oblasti uľahčujú.
Stres je druhý najčastejšie sa vyskytujúci zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe a spolu s ďalšími psychosociálnymi rizikami sa považuje za príčinu viac ako polovice (50 – 60 %) vymeškaných pracovných dní. Zlé psychosociálne pracovné prostredie môže mať výrazne negatívny vplyv na zdravie zamestnanca.
Od 19. októbra 2015 sa začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rámci ktorého Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 79 (č. dv. 303 a 312) uskutoční dňa 23.10.2015 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie „Zdravé pracoviská bez stresu“, kde zamestnanci sprístupnia zamestnávatel‘om príručku kampane a v nej odporúčané metódy na preventívne (fakultatívne) posudzovanie psychosociálnych rizík pri práci.
Viac informácii o kampani nájdete na internetovej stránke kampane: www.osha.europa.eu a na internetovej stránke RÚVZ Svidník: www.ruvzsk.sk.
Ing. Slávka Vasilenková, odd.PPLaT, RÚVZ Svidník

redakcia | 21. 10. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 121x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou