smahu správy

Inventarizácia stavu zásob liehu

Colný úrad Prešov bol tak ako každý rok na konci septembra, aj tentoraz prítomný ako správca dane pri fyzickej inventúre stavu zásob liehu u všetkých daňových subjektov, ktoré používajú lieh oslobodený od spotrebnej dane. Cieľom takejto inventúry je zistiť množstvo liehu vyčíslené v litroch absolútneho alkoholu, nachádzajúce sa k 30. 09. u týchto daňových subjektov. V územnom obvode Colného úradu Prešov sa v rámci celého Slovenska nachádza najviac daňových subjektov, ktoré sa zaoberajú spracovávaním liehu. V dňoch 29. 09. až 01. 10. 2015 vykonával CÚ Prešov ako správca dane spolu so zamestnancami daňových subjektov fyzickú inventúru liehu v 10 daňových skladoch, u 16 oprávnených príjemcov a u 16 užívateľských podnikov. Zo strany správcu dane sa tejto inventarizácie liehu zúčastnilo až 76 colníkov. Predmetom fyzickej inventúry bol všetok lieh nachádzajúci sa u predmetných subjektov. V praxi to znamená všetok vyrobený alebo ešte nespracovaný lieh, destiláty a arómy používané na výrobu liehovín, spotrebiteľské balenia liehu a tiež kontrolné známky, ktorými sa označujú spotrebiteľské balenia liehu. Z každej inventúry bola spísaná zápisnica, v ktorej bol opísaný priebeh celej inventúry a zistené stavy liehu v každom z liehovarníckych závodov. Povinnosťou daňových subjektov je teraz porovnať stavy liehu zistené inventúrou s účtovnými stavmi, vypočítať povolené straty liehu podľa platného výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3301/2004–100 a chýbajúce množstvo liehu (nad povolené straty) zahrnúť do daňového priznania za september 2015 a uhradiť spotrebnú daň z liehu. Od 01. 10. 2015 sa začína nový liehovarnícky rok 2015 – 2016 a zistené množstvo liehu pri fyzickej inventúre bude zapísané v účtovníctve daňových subjektov ako počiatočné množstvo liehu pre nové liehovarnícke obdobie.
mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov

redakcia | 14. 10. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 123x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou