smahu správy

500 detí si užilo detské tábory zdarma a ďalšie projekty na podporu detských záujmových pobytov a rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny

Tento rok sa tešili z táborov aj deti zo sociálne slabších rodín. V rámci druhého sociálneho balíčka Vlády SR sa dostalo do tábora 497 detí bezplatne. 13 turnusov sa realizovalo v štátnych zariadeniach Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. Prijali sme 582 žiadostí, podmienky pre zaradenie do tábora neboli splnené v 26 prípadoch. Kapacita táborov bola znížená aj o žiadateľov, ktorí podmienky splnili, avšak sa na daný turnus bez udania dôvodu nedostavili. Ich miesta nemohli byť obsadené inými žiadateľmi. Bolo vydaných 523 bezplatných poukazov, avšak rodičia stornovali 33 poukazov a tak tábory v skutočnosti navštívilo 497 detí. V táboroch bolo 54% chlapcov a 43% dievčat, vekový priemer 9,8 roka. Najväčšie bolo zastúpenie detí z okresov Michalovce 26; Galanta 25; Martin 25; Piešťany 23; SNV 22; Bratislava 21; Nitra 20. Z detských domovov bolo 192 detí. Inštitút verejnej správy Bratislava ubytoval v dvoch turnusoch 106 detí. Rovnaký čas strávilo v tábore v kaštieli na Duchonke 78 detí a na Zemplínskej Šírave (Granit) 47 detí. Krupina –Tepličky hostila v jednom turnuse 42 detí a Granit Smrekovica 156 detí v piatich turnusoch. V Tatranskej Lomnici v zariadení Kremenec si 8-dňo¬vý tábor užilo 68 detí.
Ďalšie projekty na podporu detských záujmových pobytov a rekreačné pobyty pre sociálne slabšie rodiny
Tábory pre deti predstavovali začiatok projektu pomoci sociálne slabším rodinám. Už tomto období sa o pobyty môžu uchádzať záujmové a športové združenia zamerané na deti. Ide o podporu detských záujmových pobytov, ktoré majú charakter mimoškolského viacdenného tematicky zameraného sústredenia v príslušnej záujmovej oblasti, ako sú športové a umelecké sústredenia, kreatívne dielne a workshopy, mimoškolské vzdelávacie aktivity a pod. (základné umelecké školy, centrá voľného času, športové kluby, tanečné školy či folklórne súbory). Pobyt je určený pre deti vo veku od 6 do 19 rokov, ktoré sú u organizátora riadne na prihlásené na príslušnú záujmovú činnosť. Štát poskytuje zdarma ubytovanie a stravu pre príslušný počet nahlásených osôb na príslušný počet dní / nocí. Súčasťou balíčka nie je doprava, pedagogický, odborný či zdravotnícky personál ani materiál na činnosť. Tie si organizátor zabezpečuje na vlastné náklady. Žiadosti môžu podávať na MVSR. Zároveň budú môcť zariadenia MVSR a MOSR využívať na štátne pobyty celé rodiny s deťmi. Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac nepresahuje 1,5 násobok životného minima a každé nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa, ktoré má povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky, bez ohľadu na to, či je uvedené v žiadosti o bezplatný rekreačný pobyt, riadne plní povinnú školskú dochádzku. Aj v týchto prípadoch nie je súčasťou poukazu doprava do zariadenia a zo zariadenia. Tlačivo žiadosti bude prístupné na obecných/mestských úradoch, okresných úradoch a úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Splnenie podmienok potvrdí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušného k jeho trvalému bydlisku na originál vyplnenej a podpísanej žiadosti. Ten všetky žiadosti distribuuje najbližšiemu okresnému úradu. V prípade pridelenia poukazu bude rodinu kontaktovať príslušné zariadenie.
Silvia Keratová, MVSR

redakcia | 7. 10. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 101x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou