smahu správy

ZMOS začína prieskumy v samosprávach

Združenie miest a obcí Slovenska v týchto dňoch začína realizovať vlastné prieskumy. Budú sa týkať rôznych oblastí života samospráv a ich výsledky poslúžia združeniu nielen pri rozhodovaní, ale aj v ďalších aktivitách. Prieskumy sa zamerajú napríklad na problematiku miestneho referenda, či a do akej miery ho samosprávy využívajú a ako k jeho záverom pristupujú miestne a obecné zastupiteľstvá. Tiež sa budú venovať parkovacej politike, koľko samospráv ju realizuje a akým spôsobom. Pozornosť ďalšieho prieskumu sa zameria na zhromaždenia obyvateľov a samotný efekt jednej vety v zákone, ktorá túto oblasť upravuje. Pokúsime sa vyhodnotiť situáciu so zabezpečovaním verejnoprospešných činností, to znamená, do akej miery samosprávy využívajú napríklad na údržbu zelene súkromné firmy prípadne to zabezpečujú vo vlastnej réžii, napríklad obecnými podnikmi. Rovnako sa budeme zaujímať o environmentálne aspekty v samospráve, ale aj o oblasť energetiky. Celkovo bude zrealizovaných desať prieskumov, od ktorých očakávame získanie veľmi cenných informácií na ďalšie využitie. Združenie miest a obcí Slovenska na účely vlastných prieskumov najskôr vytvorilo vlastnú IT platformu s modulom určeným špeciálne na zber dát. Súbežne s tým v regiónoch zaškolilo sieť koordinátorov – anketárov, ktorí budú metodickou podporou samosprávam zaradeným do reprezentatívnych vzoriek na jednotlivé prieskumy. Po zbere dát budú výsledky prieskumov spracované ako podklady na ďalšiu prácu orgánov a odborného zázemia ZMOS.
Prieskumy sú súčasťou analytickej časti Národného projektu s názvom Budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy, ktorý je financovaný tak zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu, ako aj z prostriedkov združenia. Prieskumy začínajú v týchto dňoch, pričom zber dát pre jednotlivé prieskumy potrvá do konca novembra.
Michal Kaliňák, hovorca ZMOS a koordinátor Analytickej časti Národného projektu

redakcia | 23. 9. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 106x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou