smahu správy

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Slovensko si 9. septembra pripomenulo pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia na pamiatku desiatok tisíc obetí, ktoré si vyžiadal režim Slovenského štátu v radoch židovského obyvateľstva a ostatných menšín.

Napriek tomu, že od týchto tragických udalostí uplynulo už viac než 70 rokov a nedávno sme si pripomenuli 71. výročie SNP, odkaz týchto tragických udalostí je platný aj dnes. Holokaust ako najväčšia organizovaná a ideológiou národného socializmu a rasizmu riadená genocída v dejinách ľudstva sa nezačala plynovými komorami a koncentračnými tábormi, ale slovami o príživníkoch, parazitoch, pijaviciach na tele národa, ktoré treba odstrániť.
Podobné výroky, dehumanizu¬júce, paušálne odsudzujúce tisíce ľudí na základe príslušnosti k určitej skupine, národnosti či etniku vidíme bohužiaľ vo verejnosti aj dnes. Udalosti spred 70 rokov sú varovaním, kam môže takáto rétorika živená rasizmom a nenávisťou vyústiť.
V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že obavy a strach verejnosti z utečeneckej vlny a masovej migrácie nemôžu byť ospravedlnením pre prejavy, ktoré prekračujú nielen hranice ľudskej slušnosti, ale i zákonov platných v SR. Existuje jasná hranica medzi ústavou garantovanou slobodou prejavu, vrátane diskusie o problematike migrácie, a páchaním trestných činov v prostredí internetu.
Verejné hanobenie jednotlivcov alebo skupiny osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine či pre ich náboženské vyznanie alebo verejné podnecovanie k nenávisti voči jednotlivcovi alebo skupine osôb z týchto dôvodov je v SR trestné (§423 a §424 Trestného zákona).
Policajný zbor SR disponuje nástrojmi a prostriedkami ako páchateľov takýchto skutkov identifikovať a odstíhať aj v prostredí internetu. Prípady nenávistných výrokov, ktoré môžu napĺňať znaky trestných činov hanobenia rasy národa a presvedčenie či podnecovania k nenávisti, je možné ohlásiť aj elektronicky na adrese extrem@minv.sk.
Uvedomujúc si nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nárast prejavov extrémizmu v prostredí internetu pre celú spoločnosť a reagujúc na nové trendy v spôsobe organizovania, náboru a vzniku extrémistických skupín, Ministerstvo vnútra SR pod gesciou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR realizuje projekt zameraný na zvýšenie efektivity pri monitorovaní, odhaľovaní a objasňovaní extrémizmu v kyberpriestore s názvom EMICVEC. Jeho súčasťou je špecializovaný nástroj uľahčujúci polícii monitorovanie prejavov extrémizmu v prostredí internetu a identifikácia jeho páchateľov.
Projekt EMICVEC je realizovaný s podporou Európskej únie v rámci programu Európskej komisie Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti.
MV SR

redakcia | 23. 9. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 80x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou