smahu správy

Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi najrozšírenejšie formy nelegálnych aktivít

V čase letných prázdnin, keď množstvo mladých ľudí cestuje za sezónnou prácou do zahraničia, je téma obchodovania s ľuďmi vysoko aktuálna. Hlavne preto, že obchodovanie s ľuďmi je stále celosvetovo tretí najvýnosnejší nelegálny obchod, na ktorom sa každoročne medzinárodné organizované skupiny obohacujú o desiatky miliárd eur a neváhajú pritom zneužívať, podvádzať či násilne zaobchádzať s ľuďmi. Slovenská republika je od roku 2011 zaradená medzi najlepšie štáty sveta v boji práve s obchodovaním s ľuďmi. Do programu Podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, prostredníctvom ktorého MV SR pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi, bolo v roku 2014 zaradených celkom 34 osôb (z toho cca 65 % žien a 35 % mužov). Ide o občanov Slovenskej republiky a vykorisťovaní boli prevažne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, v Holandsku, Nemecku a v Českej republike. Zaradené osoby pochádzajú prevažne z Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja, nasleduje Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský a Bratislavský kraj. Veľa obetí však zostáva neodhalených a páchateľov nepotrestaných, keďže ide o vysoko latentnú trestnú činnosť. Definícia obchodovania s ľuďmi hovorí, že ide o verbovanie, prepravu, odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo použitím násilia alebo iných foriem donucovania, únosu, podvodu, zneužitia právomoci alebo zraniteľného postavenia, prijatia alebo poskytnutia platieb osobe majúcej kontrolu nad inou osobou s cieľom jej vykorisťovania. Ide o zločin, ktorý je definovaný aj v Trestnom zákone, a páchateľovi zaň hrozí trest odňatia slobody na 4 roky až doživotný trest odňatia slobody. Z pohľadu formy obchodovania s ľuďmi (teda, na aký účel boli tieto osoby obchodované) môžeme konštatovať nasledovné:
Približne 31 % obetí bolo vykorisťovaných na nútenú prostitúciu, 29 % na nútenú prácu, 22 % bolo nútených k uzatvoreniu sobáša (teda išlo o nútený sobáš). Približne 14 % obetí bolo vykorisťovaných za účelom núteného žobrania a 2 % na páchanie nútenej kriminality. Obeť obchodovania s ľuďmi je ustráchaná a vzhľadom na traumu, ktorú obete prežijú, sa zdráhajú o svojej skúsenosti hovoriť. Riziko, že sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi, sa dá minimalizovať nasledovanými opatreniami pred odchodom do zahraničia: Treba si dobre preveriť agentúru alebo osobu, ktorá prácu v zahraničí ponúka. Základné informácie o agentúre si môžete overiť aj na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Každá pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania, ktorý je dostupný na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpisujte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému rozumiete a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru.
Neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšte pracovnú zmluvu, získate pracovné povolenia alebo víza. O svojom odchode informujte svojich blízkych alebo dobrých známych. Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií o budúcom zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu.
Dohodnite sa, ako často sa budete ozývať rodine alebo známym zo zahraničia.
Na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu. Zoberte si so sebou kontakty na pomáhajúce organizácie, kontakt na ambasádu a linky pomoci, ktoré sú v krajine, kam cestujete.
V prípade, že by ste sa v zahraničí dostali do problémov, ocitnete sa v núdzi, niekto Vám odoberie doklady alebo doklady stratíte, ak sú pracovné podmienky iné, ako je uvedené v zmluve, odporúča MV SR okamžite kontaktovať políciu. Viac informácií a aktuality k problematike obchodovania s ľuďmi získate na našej web stránke www.minv.sk v časti „Obchodovanie s ľuďmi“ alebo kontaktujte priamo Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR na adrese: icosl@minv.sk
Jana Migaľová, KRPZ Prešov

redakcia | 19. 8. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 100x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou