smahu správy

Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu za prvý polrok 2015

Prešovskí colníci vybrali za prvý polrok 2015 na cle, DPH a spotrebných daniach o 9 516 295 eur viac ako v prvom polroku 2014. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla), patrí do rozpočtu Európskej únie. Colný úrad Prešov v prvom polroku 2015 vybral na cle a daniach 58 714 582 eur, z toho do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky odviedol 58 miliónov eur (58 021 640,34 eur) a do rozpočtu Spoločenstva bolo prevedených 692 942 eur. Oproti rovnakému obdobiu roku 2014 to znamená vyšší výber finančných prostriedkov o takmer 9 516 295 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 19,62 %. Najväčší podiel z odvedenej sumy tvorila spotrebná daň, ktorá bola odvedená vo výške 39, 557 mil. eur, čo predstavuje plnenie plánu na 106,85 %. Druhým najväčším odvodom bola daň z pridanej hodnoty, ktorá predstavuje sumu 18,166 mil. eur, čo činí plnenie plánu na 145,17 %. Posledným hodnoteným je odvod cla, ktorého výška bola na úrovni 0,226 mil. eur, čo znamená plnenie plánu na 69,99 %. Najvyššou sumou na odvode spotrebných daní sa podieľala spotrebná daň z minerálneho oleja, ktorá činila čiastku 15,156 mil. eur. Za ňou nasleduje spotrebná daň z liehu v čiastke 14,668 mil. eur a nakoniec spotrebná daň z piva, ktorej výška dosiahla hodnotu 9,461 mil. eur. Okrem spotrebných daní (tie sa na celkovom odvode podieľali 68,18 %) odviedli prešovskí colníci do štátneho rozpočtu aj finančné prostriedky vybrané na dani z pridanej hodnoty v sume 18,166 mil. eur. Výber tejto dane sa podieľal 31,31 % na objeme celkových odvedených finančných prostriedkov a tiež clo vo výške 0,226 mil. eur, ktoré sa na celkovom objeme odvedených finančných prostriedkov podieľalo 0,40 %.
mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov

redakcia | 19. 8. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 91x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou