smahu správy

Medzinárodná spolupráca pri správe daní

Výmena daňových informácií medzi krajinami je dôležitým nástrojom v boji proti daňovým podvodom a únikom. Finančná správa v roku 2014 vybavovala takmer 10 tisíc medzinárodných prípadov týkajúcich sa DPH a priamych daní.

V minulom roku sme medzinárodnú výmenu informácií (MVI) v oblasti daní zrealizovali v 9 756 prípadoch. Z toho v oblasti DPH 9 098 prípadov, v oblasti priamych daní 658 prípadov. Počet žiadostí v oblasti DPH oproti roku 2013 klesol o 9 percent, na priamych daniach sme zaznamenali nárast o 20 percent. Priemerná doba odpovede zo zahraničia bola vlani 147 dní. V oblasti priamych daní sme si najviac informácií vymenili s Nemeckom, Českou republikou a Maďarskom. Okrem členských štátov EÚ sme si vymieňali informácie aj s tretími krajinami – s Nórskom, Ukrajinou a Ruskom. Údaje o DPH sme si najčastejšie posielali s Maďarskom, Českou republikou, Poľskom, pričom tieto žiadosti tvorili 82 percent zo všetkých žiadostí o MVI. Na základe štatistických údajov zverejnených Európskou komisiou v oblasti DPH za rok 2013 prijala SR druhý najvyšší počet žiadostí (8,9%) zo štátov EÚ po Nemecku (22,8%). Nasledovala ČR (7,1%), Poľsko (6,5%) a Maďarsko (6,4%). Informácie za rok 2014 ešte neboli zverejnené, ich zverejnenie sa predpokladá počas tohto mesiaca. Medzinárodná výmena daňových informácií sa v oblasti priamych daní realizuje na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a smernice Rady č. 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS. V oblasti nepriamych daní zase na základe nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty.
Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy

redakcia | 5. 8. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 93x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou