smahu správy

Stropkov požiada o dotáciu na odstránenie skládky Pod Laščíkom

obrazokStropkovská samospráva sa zapojila do programu Ministerstva životného prostredia SR zameraného na odstraňovanie čiernych skládok. Na tento účel požiadala o dotáciu z Envirofondu v rámci aktuálnej výzvy. V katastri Stropkova je zmonitorovaných viacero kritických miest s nelegálnym odpadom, pričom niektoré z nich už boli v uplynulom období zlikvidované podnikom Služba. Rozsiahla nelegálna skládka sa nachádza aj na ulici Pod Laščíkom.

„S existenciou tamojšej skládky súvisia viaceré negatíva ovplyvňujúce kvalitu života v uvedenej lokalite. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny i mestského cintorína. Je tam zaznamenaný zvýšený výskyt hlodavcov i hmyzu, v letnom období sa odtiaľ šíri zápach a hrozí tam riziko šírenia chorôb. Našim cieľom je aj v spolupráci s miestnymi komunitami zmeniť ráz predmetného územia,“ priblížil cieľ projektu primátor Stropkova Ondrej Brendza. Dotácia z Envirofondu by mala pokryť úplnú likvidáciu roky sa kopiaceho odpadu. Ten bude zneškodnený na skládke na to určenej a v rámci projektu prebehne aj čiastočná separácia uskladneného odpadu. Celé priestranstvo bude systematicky sanované a priestor po odstránení nelegálnej skládky rekultivovaný.
Samospráva plánuje v budúcnosti predchádzať vzniku nelegálnych skládok na svojom území intenzívnejšími kontrolami zo strany pracovníkov mesta i mestskej polície. Ďalším z opatrení bude zriadenie občianskych hliadok, ktorých jednou z úloh bude prevencia zameraná na elimináciu protispoločenského konania jednotlivých komunít v oblasti nakladania s odpadmi. „Takisto sa chceme zamerať aj na osvetu miestneho obyvateľstva v oblasti odpadového hospodárstva. Ak budeme vo výzve úspešní, očistené verejné priestranstvo výrazne pomôže skvalitneniu životného prostredia pre obyvateľov blízkych bytových a rodinných domov. Lokalita sa skultúrni a Stropkov sa vďaka projektu zbaví environmentálnej záťaže v obytnej zóne. Realizácia projektu bude mať veľký význam pre obyvateľov predmetného územia i celého mesta,“ uzavrel primátor.
-msú-

obrazok

redakcia | 22. 7. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 357x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou