smahu správy

Keď má primátor zmysel pre „malé veci“

Záver školského roka sa mnohým automaticky spája s letom. Mne však v tejto súvislosti napadá jeseň. Pre toto ročné obdobie je totiž typické, že sa zbiera úroda zo záhrad, z polí. A tak nejako sa správajú žiaci i študenti, ktorí po desaťmesačnom štúdiu zbierajú viac či menej výdatné plody svojej práce. Tí aktívnejší, snaživejší a možno aj úspešnejší sa tešia niekoľkonásobne, čaká ich totiž nielen pohľad na vynikajúce študijné výsledky, ale aj ocenenie pánom primátorom a nás žiakov CZŠ sv. Petra a Pavla aj morálne ocenenie otcom arcibiskupom. Ani tento rok to nebolo ináč.

A tak do Košíc boli vyslaní traja naši žiaci – a to E. Perátová, ktorá každoročne úspešne reprezentovala CZŠ na arcidiecéznej súťaži Pieseň pre Sv. Otca a aktívne sa zapája do života vo farskom spoločenstve mládeže, T. Lukáčová – úspešná recitátorka a riešiteľka biologických olympiád a Š. Lukač – úspešný riešiteľ súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, Pytagoriády, olympiád – Dejepisnej, Geogra¬fickej a Pravopisnej, úspešný recitátor a reprezentant školy v športových súťažiach. Po svätej omši a slávnostnom akte oceňovania nasledovalo spoločenské posedenie ocenených s generálnym vikárom Mons. P. Drábom a riaditeľom Arcibiskupského školského úradu v Košiciach Mgr. M. Jackom.
Presne v ten istý deň oceňoval stropkovský pán primátor o.i. aj našich spolužiakov – úspešného plavca A. Senaja, nadanú huslistku a úspešnú riešiteľku Chemickej olympiády V. Kitľanovú a úspešné družstvo šachistov v zložení E. Paňko, D. Ivančo, J. Sasarák a L. Volčková.
A ako súvisí názov s obsahom príspevku? Medzi ocenených pánom primátorom som bol navrhnutý aj ja za ZUŠ F. Veselého. Keďže termínovník školského úradu neumožňoval zmenu termínu oceňovania v meste a ja som si túto akciu s novým pánom primátorom nechcel nechať ujsť, potešil som sa pozvaniu pána primátora na stretnutie a moje ocenenie hneď v nasledujúci deň. Aj napriek pracovnému vyťaženiu si vyhradil pán primátor spolu s našou pani zástupkyňou Mgr. N. Čepovou (ktorá ma na stretnutí sprevádzala) čas i na takéto „malé veci“. A niekedy na to netreba veľa – len ústretovosť a flexibilitu. Ďakujem a prajem krásne leto!
-šl-

redakcia | 15. 7. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 124x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou