smahu správy

Obecné kroniky sú pečaťou histórie

Každú obec sprevádzajú výnimočné chvíle a udalosti, ktoré si zaslúžia výraznú pozornosť. Informácie o nich by mali mať svoje miesto a obecnej kronike, ktorej vedenie nie je len zákonná povinnosť, ale tiež morálny záväzok k budúcim generáciám. O povinnosti viesť obecnú kroniku pojednáva aj základný zákon miest a obcí, teda Zákon o obecnom zriadení. Podľa neho „obec vedie kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.“ Niektoré samosprávy majú dokonca pre účely spracovania kroniky schválené všeobecne záväzné nariadenie, prípadne túto oblasť obsahovo zakomponovali do svojho štatútu. Takýmto dokumentom napríklad upravujú pôsobnosť kronikára, či obsahové členenie kroniky a spôsob zápisu informácií. Zastupiteľstvá miest a obcí určujú kronikára, ktorý je poverený spracovávaním kroniky. Ta sa následne, za predchádzajúce obdobie schvaľuje na rokovaní zastupiteľstva. V dnešnej dobe máme možnosť sledovať aj trend, kedy sa kroniky postupne udomácňujú na oficiálnych web stránkach samospráv a teda stávajú sa všeobecne dostupnými širokej verejnosti, čo v konečnom dôsledku napomáha pri oživovaní histórie a spomienok, pri formovaní lokálpatriotizmu a napokon je to aj určitý zdroj informácií pre ľudí, ktorý v daných obciach hľadajú korene svojich predkov. Obecná kronika výrazne prispieva k zachovávaniu kultúrno-historického a spoločenského dedičstva a to formou spracovania, uchovania a archivácie dôležitých udalostí a míľnikov pre potreby súčasných a budúcich generácií.
Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS

redakcia | 15. 7. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 102x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou