smahu správy

Mestá a obce robia všetko pre to, aby školy boli útulným druhým domovom

Združenie miest a obcí Slovenska považuje koniec školského roka za významnú udalosť, pre žiakov, rodičov aj samotných zriaďovateľov.
„Mestá a obce sú najväčším zriaďovateľom materských a základných škôl. Z tohto pohľadu má miestna územná samospráva obrovskú zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie najmladšej generácie,“ konštatuje predseda ZMOS Michal Sýkora a ďalej zdôrazňuje: „V našej pôsobnosti sú tisíce materských aj základných škôl a ďalšie subjekty, ktorými samosprávy vytvárajú zodpovedajúce podmienky na osobnostný rozvoj žiakov, na zmysluplné trávenie voľného času a tiež aj športové vyžitie.“
Predseda ZMOS Michal Sýkora v súvislosti s ukončením školského roka 2014/2015 vyjadruje zriaďovateľom, ako aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom poďakovanie za úspešnú organizáciu a zabezpečenie končiaceho školského roka, ktorý podľa jeho slov: „Bol pre každého žiaka etapou na ceste za vzdelaním, poznaním a informáciami, ktorá pre prvákov znamenala obdobie oboznamovania sa s písmenkami a číslami, pre deviatakov symbolické ukončenie vzdelávania na základnej škole a pre ostatných žiakov priestorom na získavanie nových poznatkov a vedomostí.“
Mestá a obce sú zriaďovateľmi takmer 2 700 materských škôl, ktoré navštevuje približne 148 000 detí. Miestne samosprávy zároveň zriaďujú takmer 1970 základných škôl, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pre takmer 397 000 žiakov. Mestá a obce sú okrem materských a základných škôl tiež zriaďovateľmi základných umeleckých škôl, jazykových škôl, centier voľného času, a tiež aj školských jedální i školských klubov detí.
Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS

redakcia | 8. 7. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 100x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou