smahu správy

Beseda k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v ZŠ s MŠ Kolbovce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu. Poslaním zväzu je okrem iného dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle. Dňa 18. júna 2015 sa v našej základnej škole uskutočnila beseda na tému 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Besedy sa zúčastnili p. Uhrík, člen ústrednej rady SZPB, p. Mgr. Kasarda, člen ústrednej revíznej komisie SZPB, p. Mgr. Fecko, predseda miestnej organizácie SZPB a členovia Klubu vojenskej histórie Čapajev z Prešova. Predstavili svoj zväz a snažili sa žiakom predniesť a objasniť skutočnú podobu druhej svetovej vojny. Jednotlivé príbehy žiakov veľmi zaujali a sami sa pýtali na mnohé udalosti. Pán Uhrík odovzdal riaditeľovi základnej školy Mgr. Jozefovi Varcholíkovi pamätnú medailu k 70. výročiu SNP oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom. Tento zväz daroval škole aj literatúru, ktorá sa bude používať na hodinách Dejepisu v nasledujúcich školských rokoch. Členovia klubu vojenskej histórie Čapajev predstavili žiakom konkrétne veci, ktoré sa používali v čase vojny: oblečenie, zbrane, lekárska výbava a iné, bez čoho sa vojaci na frontoch nemohli zaobísť. Sami si mohli vyskúšať rôzne druhy vojenského oblečenia. Táto beseda spojená s názornými ukážkami priniesla žiakom a učiteľom našej školy veľa nových informácií a pomohla nám pochopiť a predstaviť si skutočnú podobu a hrôzy vojny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie.
redakcia šk. časopisu JOTA

obrazok

redakcia | 1. 7. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 151x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou