smahu správy

Pedagóg a žiak Prešovského samosprávneho kraja zo Spojenej školy vo Svidníku

Prešovský samosprávny kraj už po siedmykrát udeľoval v pondelok 15. júna 2015 ocenenia pre najaktívnejších a najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.
Ocenenie – plaketu Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región, prevzala aj Ing. Jana Drábová zo Spojenej školy vo Svidníku (rodáčka z Vyšnej Olšavy), od predsedu PSK Mudr. Petra Chudíka. Ocenenie – plaketu Lux Mentium – Svetlo poznania, získal Patrik Hnát, žiak 3. ročníka študijného odboru Obchodná akadémia zo Spojenej školy vo Svidníku, od podpredsedu PSK Mudr. Petra Obrimčáka. Ing. Jana Drábová je od vzniku Obchodnej akadémie vo Svidníku už 20 rokov pevným pilierom v oblasti ekonomického vzdelávania. Svojou obetavou a tvorivou pedagogicko-výchovnou prácou viedla celú generáciu mladých ľudí, ktorí sa úspešne umiestnili na vysokých školách a v praktickom živote. Ako vedúca metodického útvaru ekonomických predmetov aktívne prispieva k zavádzaniu inovatívnych metód vo výučbe, podieľa sa na tvorbe metodických materiálov a publikačnej činnosti, čo prispieva k zvyšovaniu kvality vzdelávania na škole. Pripravuje žiakov na regionálne a celoslovenské odborné súťaže. K jej skvelým úspechom patrí v posledných rokoch príprava žiakov na Olympiádu Mladý účtovník, ktorú organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s. Žilina. Jej žiak Patrik Hnát získal 1. miesto v regionálnom kole, a tým bol najlepší Mladý účtovník Prešovského a Košického kraja za rok 2015. V celoštátnom kole sa umiestnil na 4. mieste a zaradil sa medzi 15 TOP Mladých účtovníkov na Slovensku v oblasti podvojného účtovníctva a daňovníctva. Významne prispela k rozvoju činnosti cvičných firiem na škole, ich výbornej prezentácii na mnohých medzinárodných a súťažných prehliadkach a veľtrhoch. Iniciatívne sa podieľala na realizácii regionálnych prehliadok cvičných firiem a študentských spoločností, ktoré prispeli šíreniu dobrého mena školy, okresu a kraja. Dobré nápady zrealizovala v študentskej spoločnosti BIOlife, v rámci programu neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. V krajskej prehliadke SOČ boli žiaci úspešnými riešiteľmi.
Vyniká profesionálnosťou, odbornosťou, optimizmom a kreatívnosťou. Jej osobitný a špecifický prístup prispieva k pozitívnemu formovaniu mladej generácie, nielen o výborný odborný rast, ale aj o morálny a mravný rozvoj mladých ľudí.
-jd-

obrazok

redakcia | 24. 6. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 103x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou