smahu správy

„Učiteľ národov“ v Stropkove?

V rokoch 1568 – 1767 bolo panstvo i mestečko Stropkov v rukách mocného rodu Petöovcov. S týmto rodom sa neodmysliteľne spája vernosť k panovníkovi a prísny katolicizmus. Na prelome 16. a 17. storočia sa v mestečku udomácnila na krátky čas reformácia. V monografii Stropkov sa uvádza, že chýbajú pre toto obdobie (nateraz) podrobnejšie písomné materiály, z ktorých by sme mohli čerpať viac informácii k tejto téme.

Tiež sa píše, že tu určitý čas pôsobili protestantskí kňazi. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou, môžem uviesť, že tu protestantský zbor, ako taký, nikdy neexistoval. Ján Amos Komenský, ktorý sa zvykne nazývať aj ,,učiteľ národov“, bol posledným biskupom Jednoty bratskej, ktorá patrila k protestantským cirkvám a hlásila sa k husitským tradíciám. Podľa materiálov zachovaných v Múzeu Jána Amosa Komenského v Uherskom Brode o jeho cestách po Slovensku sa uvádza, že týmto územím prechádzal Komenský celkovo štyrikrát, a to v rokoch 1650 –1654. K týmto cestám, však chýbajú podrobnejšie informácie, pretože tie, ktoré sa zachovali sú veľmi stručné. V publikácii ,,Historické príbehy od Schengenskej hranice“ historik Zemplínskeho múzea Dr. M. Molnár, v jednom zo svojich príbehov spomína veľmi zaujímavý článok, ktorý bol uverejnený v Lidových novinách v roku 1936, pod názvom ,, Cesta J. A. Komenského Zemplínem. „ Podľa tohto článku Komenský vraj počas svojho putovania Zemplínom spal v Stropkove, Sečovciach i Vranove. Článok uvádza : ,, Roku 1654, vraceje z Blatného Potoku do Lešna cestoval Jan Amos Komenský Zemplínem. V starých análech o tom čteme: …V den sv. Teobalda a ve svátek Navštívení P. Márie odpočíval a nocoval ve Stropkově u zemana Zikmunda Pethö… Dáno v Leleszu v měsíci červnu na den sv. Bonifáce 1654… (uviedla som len krátky, ale podstatný výťah článku). Mohli tak prísny katolíci, akými boli Petöovci dovoliť, alebo dokonca ponúknuť nocľah predstaviteľovi protestantizmu? Keď sa Petöovci počas celého svojho pôsobenia javia ako prísny katolíci? Je pravdivá informácia, ktorú uvádza článok z Lidových novín odvolávajúci sa na staré letopisy? Podľa doposiaľ nazhromaždených informácii by bolo azda odvážne vysloviť jednoznačný záver, o tom či Komenský navštívil (nenavštívil) Stropkov. Proti stojí fakt, že Petöovci, už začiatkom 17. storočia, v úsilí odmietnuť reformáciu, pozvali do Stropkova františkánov (ako to prebiehalo rozoberá J. Benko v monografii Stropkov). V roku 1654, keď Komenský podľa článku navštívil Stropkov, boli už františkáni, aj keď po rôznych peripetiách, v mestečku v podstate usadení. A čo dôvod návštevy? Tu si pomôžem rukopisom J. Gajdoša (spomína ho aj Dr. M. Molnár) ,,Stručný pohľad do Evanjelických a. v. cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu do roku 1980“, kde uvádza že v 50. rokoch 17. storočia pôsobil Komenský na Zemplíne a navštevoval protestantské zbory. Uviedla som, že tu podľa všetkého nikdy protestantský zbor neexistoval. Teda, z tohto hľadiska nemal dôvod na návštevu mesta. To však neznamená, že mesto nemohol navštíviť, za iných nám neznámych okolností. Verím, že viac svetla do tejto problematiky prinesie v budúcnosti precízny vedecký výskum. Aj napriek nejednoznačnému záveru, čítateľa zaujalo snáď aspoň pár riadkov venovaných otázke návštevy Komenského v Stropkove v podobe krátkeho článku.
Stanislava Rovňáková

redakcia | 17. 6. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 151x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou