smahu správy

Školská športová olympiáda a Beh pre zdravie na ZŠ Mlynská

obrazokNič nie je krajšie ako spokojný a šťastný úsmev na tvárach detí. Vhodnou príležitosťou k tomu je MDD. Naša škola zdraviu žiakov a oslave Dňa detí venovala dva dni, a to piatok 29. mája 2015 a pondelok 1. júna 2015. V pondelok pre žiakov I. stupňa pripravili pedagógovia školy už 30. jubilejný ročník Školskej športovej olympiády, ktorú otvoril riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár.

Otvorenia ŠŠO sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza, ktorý pozdravil žiakov našej školy a poprial im všetko najlepšie nielen k ich sviatku, ale predovšetkým im zaželal veľa síl pri plnení jednotlivých disciplín. Na tejto olympiáde si žiaci zmerali sily v 5 disciplínach: beh na 50 m, beh na 300 m, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a štafetový beh v kategóriách, chlapci 1. – 4. ročníka a dievčatá 1. – 4. ročníka. O zdarný priebeh olympiády sa postarali vyučujúci telesnej výchovy, koordinátor voľného času, vychovávateľky ŠKD, odborní zamestnanci Prined a samozrejme pedagógovia I. stupňa. Po vyhodnotení jednotlivých časov a výkonov jednotlivcov na stupienok víťazov vystupovali tí najúspešnejší, ktorí boli ocenení diplomami a naozajstnou medailou Žiaci II. stupňa v tento deň síce nesúťažili, ale zúčastnili sa účelového cvičenia v teréne, na ktorom taktiež po absolvovaní stanovených úloh urobili veľa prospešného pre svoje zdravie. V pondelok 1.júna si žiaci I. a II. stupňa svoje úlohy vymenili. A a to tak, že 1. stupeň absolvoval pod vedením svojich pedagógov a vychovávateliek účelové cvičenie v teréne. A pre žiakov II. stupňa bol už na futbalovom štadióne MŠK Tesla Stropkov prichystaný Beh zdravia – bežecký maratón, ktorého sa zúčastnili všetky triedy 5. až 9. ročníka. Súčasťou tohto športového dňa boli aj prednášky a prezentácie činnosti HASIČSKÉHO A POLICAJNÉHO ZBORU SR. Táto akcia mala u žiakov veľmi pozitívny ohlas. S nápadom usporiadať Beh zdravia prišli členovia školského parlamentu. Tento beh absolvovali celé triedy jednotlivých ročníkov , ktorým sa započítaval počet odbehnutých kôl. Spolu so žiakmi triedy sa bežeckého maratónu zúčastnili aj ich triedni učitelia. Do BEHU PRE ZDRAVIE sa zapojilo 251 žiakov a pedagógov II. stupňa. Najviac metrov zabehli športové triedy, a to 8. C 158 000 m a 9. C 101 600 m. Ostatné triedy sa tiež nedali zahanbiť a mali v nohách nemálo nabehaných metrov. V priemere bolo zabehnutých 3200 m na 1 účastníka. Veľmi zaujímavé bolo obdivovať tváre niektorých statočných jednotlivcov, ktorí prekonávali predovšetkým samých seba. U všetkých žiakov sa prejavovala disciplinovanosť, súťaživosť a vytrvalosť. Po sčítaní odbehnutých metrov nás všetkých prekvapil konečný výsledok, ktorý činil spolu 803,2 km. Len pre zaujímavosť, cesta zo Stropkova do Prahy má vzdialenosť cca 700 km, a do Berlína 800 km. Našim spoločným BEHOM PRE ZDRAVIE sme všetci dokázali, že vieme prekonať ťažké prekážky a pre svoje zdravie aj samých seba. Týmito akciami sme sa snažili vzbudiť u detí záujem o šport, zdravý životný štýl, aby ich v dnešnej modernej dobe nepohltili počítače, nuda a vysedávanie pred televíznymi obrazovkami.
**pedagógovia ZŠ Mlynská **

obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

redakcia | 10. 6. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 135x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou