smahu správy

Významné jubileum

obrazokSnaha človeka priblížiť sa ku kráľovstvu krásy prostredníctvom umeleckých činností je známa z pradávna – cez nákresy na skalách a napodobňovanie spevu vtákov, cez vytváranie jednoduchých rytmických hudobných nástrojov a rituálne tance. Mnohé stáročia ľudstvo vytváralo svet, ktorý by umožňoval človeku zabudnúť na každodennú rutinnú prácu, starosti a povinnosti, svet, v ktorom by človek mohol byť otvoreným v prejavoch svojich citov a myšlienok.

Svet umenia – hudba, tanec, výtvarná tvorba a divadelné umenie – poskytovali človeku práve to čo hľadal. Vznik Ľudovej školy umenia v Stropkove v roku 1964 bol výsledkom úsilia jeho obyvateľov stať sa súčasťou zázračného sveta umenia a krásy. Uplynulé desaťročia boli naplnené tvorivou prácou pedagogického kolektívu školy a jej žiakov, smerovanou na vytváranie umeleckých odborov a umeleckých telies, na obohacovanie kultúrno-spoločenského života v našom meste a okolí. V súčasnosti Základná umelecká škola Františka Veselého poskytuje žiakom základné umelecké vzdelávanie. Je to moderná umelecká škola, kde sa venuje osobitná starostlivosť každému žiakovi, jeho zameraniu a individuálnym schopnostiam v niektorom zo študijných odborov, čím mu umožňuje pripraviť sa na umelecké vzdelávanie vyššieho stupňa. Vyučovanie prebieha v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. V škole pôsobí spevácky zbor Maľovaný svet, komorný spevácky súbor, akordeónový súbor folklórny súbor, ľudová hudba a školský orchester. V školskom roku 2014 / 2015 Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Vyvrcholením osláv významného jubilea sa stal veľkolepý slávnostný koncert, ktorý sa uskutočnil 28. mája tohto roku v divadelnej sále novozrekonštruovaného Kultúrneho strediska v Stropkove. Pedagógovia spolu so svojimi žiakmi predviedli verejnosti množstvo hodnotných umeleckých čísiel, tanečných kreácií a výtvarných prác, čím preukázali vysokú profesionálnu úroveň vyučovania a starostlivosti o talentovanú mládež v meste Stropkov. Koncertu sa zúčastnili žiaci Mgr. Natálii Čepovej, Drahomíry Staškovej, Daniela Hica DiS. art, Mgr. Miroslava Nováka, Júliusa Illeša ml., Bc. Veroniky Mrázovej, Michaely Rejdovjanovej, Jaroslava Baláža, Mgr. Simony Petričkovej, Márii Sopkovej, speváčky zbor pod vedením Ľudmily Jakubčovej, Mgr. Tomáš Jakubčo, Mgr. Zdenka Petriľaková, Jaroslav Baláž, trio Mgr. Natália Čepová, Július Illeš ml., Mgr. Miroslav Novák, ľudová hudba a školský orchester pod taktovkou Daniela Hica DiS. art. Úlohu moderátorky prevzala úspešná absolventka Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove Michaela Donnerová. Scenár a réžiu slávnostného koncertu pripravila zástupkyňa riaditeľky Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove Mgr. Natália Čepová. Poďakovanie patrí pracovníkom Kultúrneho strediska v Stropkove za technickú pomoc v realizácii koncertu, kvetinárstvu Orchidea – Zuzane Michrinovej za kvetinovú výzdobu podujatia, reštaurácii Delta – Jaroslavovi Krajkovičovi, pekárni Bokša, pekárni Šandal. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu, pedagógom a žiakom Hotelovej akadémie zo Spojenej školy vo Svidníku za prípravu slávnostnej recepcie.
ZUŠ F. Veselého v Stropkove

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 10. 6. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 135x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou