smahu správy

Veľké upratovanie Slovenska

Ministerstvo životného prostredia SR spustilo program na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu. Názov programu je VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA a bude pod gesciou Environmentálneho fondu (ďalej len EF).
Na program bolo vyčlenených 10 miliónov EUR presunutých do Environmentálneho fondu z Recyklačného fondu. Cieľom tohto programu je odstrániť nelegálne skládky z miest a obcí, skôr ako začne fungovať nový systém odpadového hospodárstva, nastavený v novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
Základom pre získanie finančného príspevku je predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci činnosti C4, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom vrátane požadovaných príloh.
Elektronický formulár žiadosti pre rok 2015 je dostupný na webovom sídle EF www.envirofond.sk v sekcii Podpora/Dotácie/Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Žiadateľ o poskytnutie podpory z EF formou dotácie predkladá žiadosť v tlačenej aj v elektronickej podobe.
Termín na predloženie žiadostí o finančný príspevok je do 17. 7. 2015 a samosprávy musia stihnúť vyčistiť svoje územie do konca novembra.
Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 100 tisíc EUR na jedno miesto, pričom štát bude financovať 95 % a obec zvyšných 5 % nákladov. Program bude spravovať Environmentálny fond. Podmienkou na pridelenie finančného príspevku je, že sa nelegálna skládka musí nachádzať v katastrálnom území žiadajúcej obce a existencia nelegálnej skládky musí byť potvrdená okresným úradom.
Pridelené finančné prostriedky bude môcť samospráva využiť na zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Pokiaľ to bude možné a účelné, bude podporované aj vytriedenie využiteľného odpadu a úprava miesta do pôvodného stavu. V jednej žiadosti je možné riešiť sanáciu viacerých miest.
Žiadatelia žiadajú o dotáciu prostredníctvom elektronického tlačiva, ktoré je k dispozícii na webovom sídle Environmentálneho fondu:
http://www.envirofond.sk/…dotacie.html.
V prípade otázok súvisiacich s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu máte možnosť obrátiť sa priamo na pracovníkov Environmentálneho fondu:
- telefonicky na číslach: 0906 311 901, 0906 311 911
- e-mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
- listom na adrese:
Environmentálny fond,
P.O. Box 16
Martinská 49
Bratislava
-rv-

redakcia | 10. 6. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 154x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou