smahu správy

Harmonogram stavebných prác súvisiacich s výstavbou kanalizácie

Vážení občania, po konzultáciách s investorom a zhotoviteľmi stavby „Stropkov – Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV“ prinášame harmonogram stavebných prác na jednotlivých uliciach s popisom možných obmedzení, termínmi výstavby i plánovaného ukončenia. V prípade zmien, neplánovaných prác, prípadne urýchlenia jednotlivých úsekov budeme verejnosť včas informovať. Zároveň Vás žiadame o trpezlivosť, keďže stavbu v takomto rozsahu nie je možné realizovať bez zásahov do chodníkov, miestnych komunikácií, mestských i súkromných pozemkov.

Ulica Petejovská (monolitická šachta)
Od pondelka 25. mája došlo k dočasnému uzatvoreniu časti ulice (od križovatky s ul. Šarišskou, po križovatku s ul. Hrnčiarskou). Uzávierku miestnej komunikácie zhotoviteľ zabezpečí príslušným dopravným značením s vyznačením obchádzkovej trasy po Hrnčiarskej a Krátkej ulici. Uzávierka je povolená do 31. júla 2015.
Úsek Za jarkom, Kukučínova, Štefánikova (803 m)
Mlynská ulica – realizácia jún, júl; postupná uzávera ulice kvôli výstavbe monolitických šácht.
Nákladná doprava bude odklonená cez Bokšu, obchádzka pre osobnú dopravu bude viesť ulicami Za jarkom, Kukučínova a Matice slovenskej.
Povrchové úpravy v mesiacoch august, september.
Štefánikova – realizácia v júni, povrchové úpravy v júli a auguste.
Za jarkom – realizácia v júni a júli, povrchové úpravy v júli a auguste.
Kukučínova – prepojenie 10 m úseku stoky, dopravné obmedzenie dva júlové dni; povrchové úpravy v auguste.
Mlynská, Nový riadok (stoka, 753 m)
realizácia máj až september
Nový riadok – obmedzenie do konca júna; povrchové úpravy v septembri
Mlynská – postupná uzávera kvôli výstavbe monolitických šácht, po ich dokončení bude realizovaná výstavba stoky, kvôli ktorej bude uzavretý jeden jazdný pruh v dĺžke 150 m od konca júna do konca júla; povrchové úpravy v auguste a septembri.
Hviezdoslavova, Letná (stoka, 1040 m)
realizácia máj až september;
V máji a júni čiastočná uzávierka bez obchádzky, ďalšie obmedzenia podľa podmienok rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácií; povrchové úpravy v auguste a septembri.
Matice slovenskej (stoka, 720 m)
realizácia júl, august; čiastočná uzávierka bez obchádzky;
povrchové úpravy v etapách máj – jún a august – september.
Zámocká za MsÚ (stoka, 100 m)
realizácia jún; čiastočná uzávera bez obchádzky, povrchové úpravy júl, august.
Zámocká – areál gymnázia (stoka 261 m)
realizácia júl, august; čiastočná uzávera bez obchádzky; povrchové úpravy júl, august.
Bankovská (stoka, 326 m)
realizácia júl, august; povrchové úpravy september.
Chotčanská (stoka, 983 m)
realizácia máj – september; čiastočná uzávierka štátnej cesty bez obchádzky; povrchové úpravy jún až august, záverečné v októbri.
Prepojenie ulíc Ondavská, S. Jurkoviča
realizácia v júli; povrchové úpravy v júli a auguste
Požiarnická ulica
realizácia máj, jún; čiastočná uzávera bez obchádzky; povrchové úpravy v júli a auguste.
Ukončené úseky ČOV Tesla, Hviezdoslavova, Ciolkovského, Ondavská, S. Jurkoviča
povrchové úpravy jún až august
Ukončené úseky akad. Pavlova, Šarišská
povrchové úpravy august, september

redakcia | 3. 6. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 220x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou