smahu správy

Nevidiaci hodnotili svoju činnosť

Prednedávnom sa v koncertnej miestnosti ZUŠ vo Svidníku zišli členovia Základnej organizácie ÚNSS vo Svidníku, aby zhodnotili svoju činnosť v roku 2014. ZO ÚNSS vo Svidníku združuje členov svidníckeho a stropkovského okresu a preto sa už stalo tradíciou, že medzi nás prichádzajú zástupcovia z oboch okresov.

Tohto roku to boli za ÚPSVaR Stropkov Monika Vojčeková a Veronika Bzdiľová a za Svidník Renáta Rusinková. Potešením pre nás bolo, že nás prišiel privítať aj primátor Svidníka Ján Holodňák a samozrejme aj vedúci KS ÚNSS v Prešove Jozef Hlubovič. Nakoľko únia tohto roku slávi 25. výročie založenia, naše posedenie sa nieslo v tomto slávnostnom duchu. Hneď úvod nám žiaci ZUŠ spríjemnili výberom krásnych piesní. Po ich vystúpení sme mohli hodnotiť svoju činnosť. ZO ÚNSS vo Svidníku aj naďalej spolupracuje s organizáciami v Poľsku, čo nás veľmi teší. Naši členovia sa radi zúčastňujú spoločných akcií a sú veľmi spokojní. Teší nás, že pri 13. ročníku verejnej zbierky Biela pastelka sa naša organizácia umiestnila na 1. mieste v Prešovskom kraji a bola vyzbieraná suma 2152,12 eur. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pri zbierke pomáhali. V roku 2014 to boli stredné školy Gymnázium DH vo Svidníku, Stredná priemyselná škola vo Svidníku, Stredná spojená škola vo Svidníku, Zdravotná škola Milosrdného samaritána vo Svidníku, Gymnázium v Stropkove, Stredné odborné učilište elektrotechnické v Stropkove, Gymnázium v Giraltovciach a Stredné odborné učilište v Giraltovciach a základné školy ZŠ Lomné, ZŠ Bukovce, ZŠ Turany n/O, ZŠ Havaj, ZŠ Kračúnovce, ZŠ Cernina, ZŠ Okrúhle,1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ a ZŠ cirkevná vo Svidníku, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ a ZŠ cirkevná v Stropkove a ZŠ štátna a ZŠ súkromná v Giraltovciach. Každý rok sa svidnícka organizácia spolu s policajtmi zapája do celoslovenskej akcie Deň bielej palice, čím upozorňuje vodičov a vidiacich chodcov na prítomnosť osoby so zrakovým postihnutím. Aby naša organizácia mohla uskutočniť akcie, potrebuje na to financie a v roku 2014 nám pomohli Mesto Svidník, primátor Ján Holodňák, Gréckokatolícky farský úrad Svidník, Ján Vook, Juraj Maťaš (majiteľ pekárne Šandal), Milan Redecha zo Šarišského Čierneho, Pavol Petrík z Poľnonákupu a Michal Chvaščak. Ďakujeme. A záver sa zase niesol v duchu osláv, ktorý spríjemnili pekné melódie v podaní žiakov ZUŠ, za čo im patrí veľké ďakujem.
Ešte treba pripomenúť, že každú stredu v budove AB na 7. poschodí od 8.00 hod. do 12.00 hod. poskytujeme poradenstvo každému zrakovo postihnutému záujemcovi a na požiadanie môžeme zabezpečiť kompenzačné pomôcky.
Výbor ZO ÚNSS Svidník

redakcia | 27. 5. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 107x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou