smahu správy

Likvidácia divokých skládok je finančne náročná, skladajú sa na ňu všetci občania

Po takmer mesiaci práce a vyvezení trinástich plných veľkokapacitných kontajnerov odpadu z divokej skládky za nástupišťom SAD sa ju podarilo pracovníkom Služby m. p. dostať do nasledovného stavu – viď fotografia. Vývoz jedného veľkokapacitného kontajnera v meste v závislosti od hmotnosti stojí približne 150 eur. Na skládku v katastrálnom území obce Chotča bol vyvezený odpad za približne 1 950 eur. Na základe uvedených údajov si dovoľujem na občanov mesta Stropkov apelovať, aby svojim správaním a aj svojou občianskou aktivitou (nahlasovaním a dokumentovaním osôb vykonávajúcich neoprávnenú likvidáciu odpadov kompetentným orgánom) pomohli udržať túto lokalitu atiaľ v takom stave, ako sa nachádza teraz. Vedenie mesta v budúcnosti uvažuje aj o komplexnom riešení so širším využitím tejto lokality. V Stropkove existuje len autobusová doprava. Pre mnohých návštevníkov nášho mesta je teda vstupnou bránou. Ten pohľad, ktorý sa im doteraz naskytoval, nerobil dobrú reklamu. Služba m. p. Stropkov zvažuje zakúpenie niekoľkých fotopascí, ktoré by boli rozmiestnené vo vybraných lokalitách, kde sa pravidelne množia divoké skládky. Voči osobám, ktoré ich vytvárajú, by bol vyvodený sankčný postih, lebo priestupku sa dopustí ten, kto zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore s VZN (§ 18 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch a uloží odpad na iné miesto určené týmto VZN. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu až do výšky 165,96 eura a tá je príjmom rozpočtu mesta. Takto by bolo možné aspoň čiastočne kompenzovať náklady spojené s likvidáciou takýchto skládok. Tie sa premietajú do cien, ktoré platia za likvidáciu odpadu v Stropkove aj občanom, ktorí ich nespôsobujú. Veľmi ma zaujal aj editoriál v jednom z čísel týždenníka Stropkovské Spektrum. Písalo sa v ňom o zriadení akejsi mediálnej či internetovej klietky hanby, kde by boli takýto porušovatelia VZN pravidelne zverejňovaní. Prístup niektorých ľudí možno zmení len finančná pokuta alebo verejná hanba.
Dušan Lukáč
vedúci prevádzky Služby m. p. Stropkov

obrazok

redakcia | 6. 5. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 112x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou