smahu správy

Stropkov (zatiaľ) platiť nemusí

Primátor Ondrej Brendza: Nechceme dopadnúť ako mesto Martin

Mesto Stropkov uspelo v spore s prešovskou spoločnosťou PKB Invest, s. r. o., aj na krajskom súde. Ten minulý týždeň potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu a zamietol Dohodu o urovnaní, ktorú vo februári 2014 podpísal bývalý primátor Peter Obrimčák (Smer-SD). Svojím konaním vtedy uznal údajný dlh stropkovskej samosprávy vo výške 272 500,89 eur voči prešovskej stavebnej firme. Vzniknúť mal realizáciou dodatočných nepredvídaných prác v hnedom priemyselnom parku, ktorých vykonanie upravoval Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo.

„Dodatok č. 3 nebol zverejnený v zákonom stanovenej lehote, a preto sa naň muselo hľadieť ako keby k jeho uzavretiu vôbec nedošlo. V čase uzatvorenia dohody o urovnaní teda záväzok vyplývajúci z Dodatku č. 3 už neexistoval, preto ani objektívne nemohol byť nahradený novým záväzkom,“ skonštatoval Krajský súd v Prešove. V odôvodnení uznesenia zároveň pripomenul, že z uzatvorenej dohody „nie je zreteľné ani to, či deklarované práce naviac boli riadne a včas vykonané, v akom rozsahu, či boli prevzaté stavebným dozorom a či došlo ku kontrole správnosti a úplnosti platobných dokladov.“ Spornú dohodu spochybnili v lete minulého roka na Okresnom súde vo Svidníku siedmi poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa ich vyjadrení bola uzatvorená v rozpore s hmotným právom, čo napokon okresný i krajský súd potvrdili. Lídrom skupiny vtedajších opozičných poslancov bol súčasný primátor Ondrej Brendza (nezávislý). „Úprimne musím povedať, že som si po prečítaní uznesenia Krajského súdu o zamietnutí návrhu na schválenie zmieru vydýchol. Nie preto, že sa potvrdila naša argumentácia o tom, že Dodatok č. 3 a samotná dohoda boli v rozpore s hmotným právom, ale predovšetkým preto, že sa nám nateraz podarilo pre mesto zachrániť nemalý balík peňazí. Nedá sa mi nevrátiť späť do minulosti, kedy sme pri upozorneniach na nezákonné konanie bývalého primátora boli „jeho“ poslancami obviňovaní z politikárčenia,“ uviedol O. Brendza, ktorý vo funkcii primátora nahradil P. Obrimčáka. Uznesenie súdu je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Mesto Stropkov však vedie s prešovskou firmou aj ďalší spor. V súvislosti s údajnými dodatočnými prácami zažalovala PKB Invest, s. r. o., stropkovskú samosprávu pre podozrenie z bezdôvodného obohatenia. Mesto sa ho malo dopustiť tým, že neuhradilo vystavenú faktúru na 272 500,89 eur za dodatočné práce zakotvené v spornom Dodatku č. 3. „Dúfam, že aj v ďalšom spore s PKB Invest sa nám podarí uhájiť záujmy mesta a ušetriť verejné financie. Využijeme všetky zákonné prostriedky, aby mesto nebolo poškodené. Máme na pamäti, do akej situácie sa nedávno dostalo Mesto Martin. Kvôli spornému záväzku musí zaplatiť 8,3 mil. eur schránkovej firme,“ dodal primátor.

redakcia | 22. 4. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 253x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou