smahu správy

Noví starostovia v nových funkciách

obrazokPo minuloročných komunálnych voľbách došlo vo viacerých obciach okresu k zmenám na miestach starostov. V orgánoch združujúcich samosprávy bolo preto potrebné na uvoľnené miesta zvoliť nových ľudí a načrtnúť vízie, podľa ktorých sa bude do budúcna uberať činnosť spoločných obecných úradovní, ako aj činnosť regionálneho združenia ZMOS a odborovej organizácie.

Minulú stredu sa v Breznici zišli starostovia z celého okresu na prvom rokovaní v novom funkčnom období. Zo 43 starostov sa na rokovaní zúčastnilo 37. Rokovanie viedol novozvolený starosta Turian n/O. Mgr. Ján Jakubov. Po prerokovaní všetkých bodov programu boli za štatutárov spoločných obecných úradovní schválení J. Kasarda (V. Olšava) pre stavebný úrad a M. Sipľáková (V. Hrabovec) a pre mzdovú učtáreň bol schválený starosta Chotče Ing. J. Seman. Menovaní sa zároveň stali členmi Rady starostov okresu Stropkov. K nim boli zvolení aj S. Brendza (Breznica), T. Szabóová (Brusnica), J. Jakubov a J. Palička (Bukovce). Na rokovaní rady starostov bol za jej predsedu rady zvolený S. Brendza, za podpredsedu J. Jakubov, tajomníčkou sa stala T. Szabóová.
Po prijatí uznesenia prvej časti schôdze sa začala jej druhá časť – schôdza regionálneho združenia ZMOS. Úvodné slová predniesol M. Muška – výkonný podpredseda ZMOS-u. Po diskusii pokračovala schôdza voľbami členov Rady ZMOS. Za naše regionálne združenie boli zvolení Ing. J. Kačmár (Tisinec) a stropkovský primátor JUDr. O. Brendza, do kontrolnej komisie zvolili Ing. I. Madzina (N. Olšava), M. Mojseja (Miňovce) a V. Bochina (Krušinec). Za predsedu regionálneho združenia ZMOS okresu Stropkov bol zvolený J. Kačmár. Po prijatí uznesenia z druhej časti schôdze bolo rokovanie ukončené.
-jj-

obrazok obrazok obrazok

redakcia | 4. 3. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 388x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou