smahu správy

Kto je kľačiaci muž v zbroji?

Pri študovaní informácií k dejinám Stropkova sa stretávam s rôznymi nezrovnalosťami. Tieto nezrovnalosti môže ozrejmiť len práca s archívnymi písomnosťami a historickými predmetmi. Tak tomu bolo aj v prípade, keď som sa snažila zistiť odpoveď na otázku, ktorú som položila v názve článku.

Tento kľačiaci muž v zbroji je vyobrazený na reliéfnej renesančnej tabuli, umiestnenej na južnej strane veže Sanktuária v Stropkove. Keďže nejasnosti sú spojené predovšetkým s menom kľačiaceho muža, pri svojom výskume som sa už nevenovala opisu tabule (pozri monografia Stropkov, s. 242), ale len rozboru nápisov tam sa nachádzajúcich. Na renesančnej tabuli sú umiestnené štyri latinsky písané nápisy. Prvé tri sú len všeobecného rázu a nepodávajú žiadne konkrétne informácie. Pri týchto nápisoch je potrebné len poopraviť ich uvádzaný preklad do slovenského jazyka. V pravej hornej časti tabule sa nachádza nápis v preklade: „Na počesť Nepoškvrnenej Panny Márie.“ Na ľavej strane sa nachádza prvý zhora nápis v preklade: „Na chválu a slávu Najsvätejšej Trojice.“ Pod ním šikmo nápis opäť v preklade: „Pod tvoju ochranu.“ Dominantný a obsahovo najvýznamnejší je nápis umiestnený v pravej dolnej časti tabule. V preklade znie takto: „Vážený a vznešený slobodný pán Žigmund Petö z Gerše, barón, radca a komorník cisárskeho a kráľovského Majestátu a vicegenerál Horného Uhorska a najvyšší Onódsky kapitán. Postaral sa toto postaviť v roku 1661.“ Na základe prekladu, môžem odpovedať na položenú otázku. Kľačiacim mužom v zbroji je Žigmund Petö a nie Ján, či Štefan, ktorí boli doposiaľ uvádzaní v literatúre, či rôznych článkoch. Tento nápis uvádza aj titul a funkcie, ktoré počas života Žigmund zastával. Okrem iného, Žigmund v roku 1664 získal titul grófa, čo by sa odrazilo aj pri vyhotovení nápisu na reliéfe, ale v tomto prípade to tak samozrejme nie je. Musím poopraviť aj chybné datovanie tabule. Doposiaľ sa uvádzal rok 1675, avšak v nápise je jasne uvedený rok 1661 (tento rok uvádza aj kanonická vizitácia z roku 1773). Týmto padá tvrdenie, že reliéfna tabuľa bola vyhotovená, pri príležitosti ukončenia zásadnej prestavby kostola, pretože dokázateľne vznikla oveľa skôr. Hlavnou myšlienkou vzniku tabule bola podľa môjho názoru jedine vďaka za pomoc v bojoch i zároveň prosba o pomoc do budúcnosti, čo by bolo aj logické. Kľačiacemu mužovi v zbroji som vrátila meno, ktoré mu patrí a zároveň vložila ďalší kúsok do pomyselnej mozaiky, ktorú som nazvala – história rodu Petö zo Stropkova. Chcem poďakovať za možnosť osobne preskúmať kópiu reliéfnej tabule, pretože som mohla urobiť precízny výskum, ktorý si táto práca vyžaduje.
Mgr. Rovňáková Stanislava, historička múzea v Stropkove

redakcia | 4. 3. 2015 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 219x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou