smahu správy

43. ročník Geografickej olympiády

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Nemalou mierou má prispieť k zvýšeniu a k aktualizácii úrovne vyučovania geografie na ZŠ na 1. stupni 8-ročných gymnázií. Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode.
Podporuje všeľudské zásady a princípy vyjadrené v stratégii udržateľného rozvoja Zeme.
Okresné kolo sa konalo 5. 2. 2015 na ZŠ Konštantínova Stropkov. Súťažilo sa v 3. kategóriách – Stropkov, Medzilaborce a OGY. Spolu súťažilo 75 súťažiacich rozdelených do týchto kategórií:
G kategória – 5. ročník, F kategória – 6. a 7. ročník , 1. a 2. ročník OGY, E kategória – 8. a 9. ročník , 3. a 4. ročník OGY.
Výsledky sú nasledovné:
G kategória (5. ročník) – 1. Martin Baluďanský (ZŠ Konštantínova), 2. Matúš Šlechta (ZŠ Konštantínova), 3. Roman Šafranko (ZŠ a MŠ Kolbovce)
F kategória (6. a 7. ročník, 1.a 2. ročník OGY) – 1. Eduard Paňko (CZŠ Stropkov), 2. Marek Bujdoš (ZŠ Konštantínova)
G kategória (8. a 9. ročník, 3. a 4. ročník OGY) – 1. Šimon Lukáč (CZŠ Stropkov), 2. Karin Luberdová (ZŠ Mlynská), 3. Patrik Sahajda (OGY Stropkov)
Všetkým víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole GO.
Externá okresná metodička GEO Mgr. Marta Michrinová

obrazok obrazok

redakcia | 4. 3. 2015 | Školy a ich aktivity | Odkaz na článok | | 134x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou