smahu správy

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH HRÁČOV U12-U15 od 1.1.2015

Program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu nahrádza projekt „Centralizovanej prípravy“ a jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie a podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastných a regionálnych výberov. Pre koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi sa jedná o najdôležitejšie vekové kategórie. Jedná sa o obdobie „predprípravy“ pre reprezentačné družstvá SR.
Cieľ:
1. Zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14. 2. Získať informácie o čo najväčšom počte talentovaných hráčov vo vekových kategóriách U12 – U14. 3. Vyhľadávanie talentovaných hráčov pre potreby vrcholového futbalu.
Organizácia:
Oblastné futbalové výbery.
• Pre každú vekovú kategóriu U12, U13 a U14 pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, máj, jún, august, september, október a november (t.j. 8-krát počas jedného kalendárneho roka) vždy prvý, alebo druhý pondelok v mesiaci v popoludňajších hodinách zorganizovať tréningový zraz, kde hráči absolvujú 1 TJ + 30 min. teóriu na úrovni Oblastných futbalových zväzov (38) – Oblastné futbalové výbery.
• Počet hráčov v jednej kategórii na jednom tréningovom zraze 10 (8–9 hráčov + 2–1 brankár) pri otvorenom systéme výberu hráčov (na každom zraze môžu byť 4–5 noví hráči), pričom všetky tri výbery sa súčasne stretávajú na jednej tréningovej ploche, U12 a U13 na jednej polovici ihriska a U14 na druhej polovici ihriska, kde pri každej vekovej kategórii je jeden tréner.
• V kategórii U12 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots).
• V kategórii U13 bude ťažisko výberu zostavené hlavne z hráčov futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ a hráčov z futbalových klubov s licenciou Grassroots.
• V kategórii U14 bude výber zostavený z hráčov bez ohľadu na klubovú príslušnosť (licenciu mládeže SFZ).
Pozn.: Do oblastných futbalových výberov U12 – U14 sa odporúča zaradiť aj dievčatá.
Obsah:
• Nácvik a zdokonaľovanie Herných činností jednotlivca (útočné/obranné)
• Malé formy prípravných hier 1:1 – 4:4 (na úrovni regionálnych výberov aj na úrovni 7:7 – 11:11, kde ťažiskom bude základná organizácia hry družstva a úlohy hráčov na jednotlivých postoch – v menšej miere)
• Pohybové hry
• Rôzne formy súťaží a jednoduché testovanie (HČJ, rýchlosť)
Pozn.: budú vypracované presné konspekty TJ a konkrétne testy.
Personálne zabezpečenie:
• Zodpovedný za termínovú listinu, zabezpečenie tréningovej plochy, za celkovú organizáciu, vyhodnotenie a zostavenie realizačných tímov je tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne.
• Na každom tréningovom zraze výberov na úrovni ObFZ sú prítomní 3 tréneri (jeden pre každú vekovú kategóriu) a zdravotník. Jeden z trénerov je zodpovedný za plnenie obsahovej časti TJ (hlavný tréner) a jeden za celkovú organizáciu.
• Každý z trénerov musí mať platnú trénerskú licenciu minimálne UEFA B a na každom jednom tréningovom zraze musí byť hlavným trénerom profesionálny tréner z futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ v zmluvnom vzťahu so SFZ, ktorý má trénerskú licenciu minimálne UEFA A.
• Hlavný tréner do 48 hodín doručuje písomné vyhodnotenie tréningového zrazu na predpísanom tlačive príslušnému trénerovi mládeže v regióne, ktorí vyhodnotenia zosumarizujú a do ďalších 48 hodín aj s krátkym popisom doručia na ÚMaR SFZ.
Materiálno – technické zabezpečenie:
Na jeden tréningový zraz:
• 30 futbalových lôpt (20 ks veľkosti č. 4 – kategórie U12, U13, 10 ks veľkosti č. 5 – kategória U15, pre každého hráča)
• 3 sady “klobúčikov” (40 ks)
• 30 zapichovacích tyčí
• 30 ks rozlišovacích viest (v troch farbách po 10 ks)
• 6 koordinačných rebríkov. Systém výberu hráčov – skauting.
Za výber hráčov do oblastných výberov je zodpovedný tréner mládeže SFZ v príslušnom regióne. Na výbere hráčov do oblastných výberov participujú profesionálni tréneri ÚTM a Grassroots v kategóriách žiakov a prípraviek v zmluvnom vzťahu so SFZ. Najmä v kategórii U12, v menšej miere aj U13 je potrebná intenzívna komunikácia trénerov mládeže SFZ v jednotlivých regiónoch s trénermi mládeže a funkcionármi v kluboch bez licencie mládeže SFZ.
VV OOFZ Svidník na svojom zasadnutí 19.2.2015 schválil za trénerov výberov OOFZ U12 ,U13, U14 : Pavel Piršč (UEFA A)- hlavný tréner, Marcel Bochnovič (UEFA B), Marián Veselý (UEFA B) a ihrisko zrazov UT v Stropkove.
OOFZ Svidník

redakcia | 25. 2. 2015 | Šport | Odkaz na článok | | 216x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou